Zo niet loopt u het risico op gerechtelijke ontbinding!

Ieder jaar moeten de zaakvoerders en bestuurders van Belgische vennootschappen de jaarrekening vaststellen en binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar laten goedkeuren door de algemene vergadering.

Eenmaal goedgekeurd, moet de jaarrekening binnen de 30 dagen door de zaakvoerders of bestuurders worden neergelegd bij de Nationale Bank van België, dus ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar. Voor vennootschappen waarvan het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar (wat het geval is voor het merendeel van de Belgische vennootschappen) is dat dus op 31 juli.

Deze neerleggingsverplichting is in het belang van de goede werking van de economie en de maatschappij. Een nieuwe wet voorziet nu in de mogelijkheid voor iedere belanghebbende, het openbaar ministerie of de kamer voor handelsonderzoek, om voor de rechter de ontbinding te vorderen van een vennootschap die heeft nagelaten haar jaarrekening in te dienen voor één enkel boekjaar (voorheen waren dat er nog drie).

De nieuwe wet is terug te vinden in artikel 182 van het Wetboek van vennootschappen.

> Klik hier voor het wetsvoorstel
> Klik hier voor het juiste formulier en om uw jaarrekening neer te leggen

Bron: VBO