In Belgische kmo’s vind je meer gelijkheid dan in grote ondernemingen als het gaat om de vertegenwoordiging van vrouwen in de raad van bestuur. Tot die vaststelling komt het sociaal secretariaat Partena Professional, dat per sector een analyse gemaakt heeft van het aantal vrouwen in het personeelsbestand, in vergelijking met het aantal vrouwen in de raad van bestuur. Daaruit blijkt dat hoe meer werknemers een onderneming telt, hoe groter de ondervertegenwoordiging is van vrouwen in de raad van bestuur.

Het sociaal secretariaat Partena Professional voerde de analyse uit op zijn klantenportefeuille. In de analyse werden kleine ondernemingen gedefinieerd als ondernemingen met niet meer dan 9 werknemers en middelgrote ondernemingen als ondernemingen met niet meer dan 199 werknemers.

Vrouwen beter vertegenwoordigd in kmo’s

Met gemiddeld 27% vrouwen aan boord zijn de bestuursraden van kleine ondernemingen degene waarin vrouwen het meest rechtvaardig vertegenwoordigd zijn. Toch blijft de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de raad van bestuur zeer reëel, ongeacht de omvang van de onderneming. Diezelfde kleine ondernemingen tellen gemiddeld 41% vrouwen in hun personeelsbestand. Grote bedrijven hebben slechts 18% vrouwen in hun raad van bestuur, ook al is de gendergelijkheid onder het personeel veel evenwichtiger; met 49% vrouwelijke werknemers is de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen immers bijna perfect.

Hoe meer genderevenwicht onder het personeel, hoe minder op het niveau van de raad van bestuur

Bij grote bedrijven zien we meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het vlak van vertegenwoordiging in het personeel:

  • 41% vrouwen in het personeelsbestand bij kleine ondernemingen
  • 43% vrouwen in het personeelsbestand bij middelgrote ondernemingen
  • 49% vrouwen in het personeelsbestand bij grote ondernemingen

Het zou logisch zijn om ervan uit te gaan dat, hoe meer vrouwen er tot het personeel behoren, hoe meer vrouwen er ook in de raad van bestuur zitten. Maar in het geval van de raad van bestuur is de verhouding tussen het aantal vrouwen en de omvang van de onderneming echter omgekeerd evenredig:

  • 27% vrouwen in de RB bij kleine ondernemingen (een afwijking van 14%)
  • 24% vrouwen in de RB bij middelgrote ondernemingen (een afwijking van 19%)
  • 18% vrouwen in de RB bij grote ondernemingen (een afwijking van 31%)

De bouwsector en gezondheidssector springen eruit

Partena Professional maakte een onderscheid tussen 13 verschillende sectoren in zijn analyse. Geen van hen heeft een genderpariteit van 50% of meer in de raad van bestuur. Toch weten de bouwsector en de gezondheidssector zich te onderscheiden van de andere sectoren.

De gezondheidssector (en de sociale sector) telt immers het hoogste aantal vrouwen, zowel onder het personeel (72% vrouwen) als onder de managers (39%). De bouwsector is dan weer de enige sector waar vrouwen beter vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur (18% vrouwen) dan onder het personeel (10%). Verder valt op te merken dat in de sector van de extraterritoriale organisaties (internationale organisaties en instellingen) de kloof tussen de verhouding vrouwelijke bestuurders en vrouwelijke werknemers het grootst is: 67% van de personeelsleden zijn vrouwen, maar zij vertegenwoordigen slechts 10% van de bestuurders in deze sector. Tot slot is de kloof tussen de vrouwelijke bestuurders en de vrouwelijke bedienden het kleinst in de transport- en logistieke sector: 22% vrouwelijke bestuurders tegenover 26% vrouwelijke bedienden.

“We hebben nog een lange weg te gaan om tot een rechtvaardige vertegenwoordiging van de vrouw te komen. Goed bestuur betekent noodzakelijkerwijze ook een representatieve mix van generaties, gender en afkomst op alle niveaus. We hoeven niet te wachten tot dit wettelijk wordt opgelegd. Ondernemingen kunnen zichzelf KPI’s opleggen op het gebied van gendergelijkheid, niet enkel op niveau van de raad van bestuur, maar voor het senior management in het algemeen”, zegt Katleen Clappaert, Chief Financial & HR Officer bij Partena Professional.

Bron: Partena