Vier Belgische ondernemingen op vijf passen maatregelen toe op het vlak van ICT-beveiliging: de kleinste bedrijven (2 tot 9 werkzame personen) geven iets minder vaak aan maatregelen op het vlak van ICT-beveiliging te nemen (78%), terwijl bijna alle bedrijven met meer dan 50 werkzame personen acties ondernemen. Alle ondernemingen in de informatie-en communicatiesector hanteren veiligheidsmaatregelen terwijl de bedrijven die maaltijden en accommodatie verschaffen een stuk zwakker scoren (54%).

Dat blijkt uit nieuwe resultaten van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De cijfers komen uit een enquête over ICT en e-commerce bij Belgische ondernemingen in 2019, en specifiek uit een module over ICT-beveiliging. Op Europees niveau worden de resultaten gepubliceerd door Eurostat.

De software up-to-date houden (inclusief besturingssystemen) is de meest toegepaste veiligheidsmaatregel. 98% van de grootste ondernemingen (meer dan 250 werkzame personen) past die maatregel toe terwijl slechts 67% van de ondernemingen met 2 tot 9 werkzame personen dit doen. De middenmoters scoren rond de 90%. Slechts één op vijf ondernemingen hanteert coderingstechnieken voor gegevens, documenten of e-mails en slechts 28% voert ICT-veiligheidstests uit. De grootste bedrijven (meer dan 250 werkzame personen) scoren hier wel opmerkelijk hoger: 68% past coderingstechnieken toe en 83% voert veiligheidstests uit.

Ongeveer 4 op de 10 ondernemingen briefen hun personeel inzake verplichtingen op het vlak van ICT-beveiliging; de grootste bedrijven sensibiliseren het meest (91%). De communicatie-en informatiesector neemt daarbij het voortouw (80%), terwijl de transport- en opslagsector het minst sensibiliseert (21%).

14% van de ondernemingen werd tijdens 2018 geconfronteerd met de onbeschikbaarheid van hun ICT-diensten, 4,5% met vernietiging of corruptie van gegevens en 1,3% met bekendmaking van vertrouwelijke gegevens. 15% van de ondernemingen is verzekerd tegen incidenten inzake ICT-beveiliging.

Bron: Statbel.be