Om gezinnen en bedrijven van voldoende financiering te voorzien tijdens de COVID-19-crisis, sloten de minister van Financiën en de financiële sector op 21 maart 2020 een eerste bankenakkoord. Twee maanden later, na een evaluatie van dat akkoord gebaseerd op een monitoring van de Nationale Bank van België en de Thesaurie, besloten de minister van Financiën en de financiële sector een tweede akkoord te sluiten. Dat werd op donderdag 16 juli afgerond door de goedkeuring van de wet door Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is tevreden met de wet die kredieten met staatsgarantie ook mogelijk maakt op een termijn van 2 of 3 jaar voor ondernemingen tot 250 werknemers.

De wet goedgekeurd op 16 juli 2020 voorziet enerzijds in de verlenging tot en met 31 december 2020 van de staatswaarborgregeling op kredieten aan bedrijven met een looptijd van maximaal 12 maanden, en anderzijds in de overheveling van een vijfde (10 miljard euro) van het budget van de huidige staatswaarborgregeling (50 miljard euro) voor de financiering van een aanvullende staatswaarborgregeling op nieuwe kredieten aan kmo’s met een looptijd van 12 tot 36 maanden toegekend vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet tot en met 31 december 2020.

Bijgevolg kunnen alle niet-financiële ondernemingen zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die bij de KBO zijn geregistreerd, die minder dan 250 mensen tewerkstellen en waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijdt, ook genieten van de staatswaarborgregeling voor middellange termijnkredieten.

De staatswaarborg dekt 80% van het op elk krediet in voorkomend geval geleden verlies, de maximumrente is vastgesteld op 2% op jaarbasis en de premie bedraagt 50 bps op jaarbasis van de maximale hoofdsom voor elk gedekt krediet.

“Het VBO is tevreden dat deze wet in het Parlement is goedgekeurd. Dat is een grote stap vooruit om de solvabiliteit op lange termijn te garanderen van fundamenteel gezonde ondernemingen die nog enkele maanden of zelfs jaren zullen lijden onder de economische impact van het coronavirus”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

Bron: VBO