Op basis van de reeds verwerkte vastgoedtransacties zijn de eerste voorlopige cijfers (*) van de Belgische vastgoedprijzen voor het jaar 2015 en het eerste semester van 2016 beschikbaar.

Tijdens het eerste semester van 2016 bedroeg de gemiddelde prijs van een gewoon woonhuis 207.721 euro, ofwel een prijsstijging van 3,9% tegenover het eerste semester van 2015.

Villa’s werden 2,8% duurder en kostten gemiddeld 346.713 euro. Een gemiddeld appartement werd verkocht voor 222.381 euro en werd daarmee 1,4% duurder op één jaar tijd.

Bron: FOD Economie

* Voorlopige cijfers: Ten gevolge van een wijziging in het verwerkingsproces van de vastgoedtransacties bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vroegere ‘Kadaster’) van de FOD Financiën zijn nog niet alle vastgoedtransacties voor 2015 en 2016 (eerste semester) verwerkt. Definitieve cijfers zullen vermoedelijk eind van dit jaar beschikbaar zijn. Voor bouwgronden zijn enkel gegevens beschikbaar tot en met 2014.