De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie adviseert dat bedrijven de mogelijkheid moeten hebben om te factureren in taal naar keuze. Een Vlaams bedrijf had een factuur opgesteld in het Italiaans. De Gentse Rechtbank van Koophandel verklaarde de facturen nietig omdat een factuur in een andere taal dan het Nederlands opstellen in strijd is tegen de Vlaamse taalwetgeving.

Het bedrijf stapte daarop naar het Europees Hof dat dus oordeelde dat facturen ook in een andere taal mogen. “Vlaanderen is een zeer open economie. We leven voor een groot deel van export. Het is onlogisch en weinig klantvriendelijk dat je facturen in het Nederlands moet sturen naar buitenlandse klanten”, zegt Annemarie Van de Walle van UNIZO Internationaal.

UNIZO Internationaal zette het punt al eerder op de agenda. In haar verkiezingsmemorandum vroeg de ondernemersorganisatie al een bijsturing van de Vlaamse wetgeving om anderstalige facturen mogelijk te maken. UNIZO vraagt om de wetgeving aan te passen. Ook vraagt ze het meertaligheidsprincipe toe te passen op alle documenten in de internationale handel die door de overheid worden uitgereikt, zoals bijvoorbeeld voor een attest van niet-faillissement. “Het bespaart de ondernemer kosten en tijd. Hij hoeft niet meer met zijn documenten naar een beëdigd vertaler te gaan en de legalisatie van de documenten wordt overbodig”.

Bron: Unizo.be