Cashflowproblemen dreigen voor Belgische ondernemingen, zo blijkt uit Atradius Payment Practices Barometer 2020

De corona-epidemie zorgt voor een stijging in laattijdige betalingen van maar liefst 81%. Dat blijkt uit de Atradius Payment Practices Barometer 2020. Door die stijging blijven Belgische ondernemers bezorgd achter over hun cashflowpositie naar het komende jaar toe. Net daarom treden Belgische ondernemers ook voorzichtig op wat betreft het verlenen van krediet: Belgische ondernemers begrensden de betalingstermijnen gemiddeld tot een maximum van 30 dagen en twee op vijf ondernemingen begon vaker rechtstreeks kredietinformatie aan te vragen.

Belgische bedrijven voelen de impact van de coronacrisis op dit moment al in hun portemonnee, zo blijkt uit de Payment Practices Barometer 2020 van kredietverzekeraar Atradius. Het afgelopen jaar steeg de totale waarde van laattijdige betalingen in België door de corona-epidemie maar liefst met 81%. Na 90 dagen stond 7% van de totale waarde van de vorderingen nog open. Gemiddeld verloren bedrijven bijna 90% van de waarde van hun vorderingen die niet binnen 90 dagen waren betaald. Verschillende bedrijven vrezen cashflowproblemen doordat ze niet binnen de opgelegde termijn betaald worden.

Uit de prognoses van Atradius blijkt overigens dat er in 2020 een daling in het globale BBP van 4,3% verwacht wordt. Daarmee zou de negatieve impact van COVID-19 wereldwijd groter zijn dan de financiële crisis van 2008 en 2009.

Belgische ondernemers opvallend voorzichtig bij verlenen krediet

Belgische ondernemers stellen zich extra voorzichtig op bij het verlenen van krediet en verstrengden vaak hun aanpak van krediet om wanbetalingen te vermijden.

“Zeker ten opzichte van hun Europese collega’s zijn Belgen opvallend voorzichtig in deze coronacrisis: de helft van de ondernemingen in België verleende wel handelskrediet, maar begrensde de betalingstermijn op een maximum van 30 dagen. Twee op vijf ondernemingen begon daarnaast kredietinformatie vaker rechtstreeks bij hun klanten op te vragen”, ziet Christophe Cherry, Managing Director van Atradius België.

Optimisme naar 2021 toe

De grootste bedreigingen voor de winstgevendheid van bedrijven liggen volgens ongeveer de helft van de Belgische ondernemers in de kostenbeheersing en de efficiënte inning van openstaande facturen. Ook volgend jaar verwachten ondernemers dat een vaste cashflow aanhouden een belangrijke uitdaging zal blijven vormen.

Desalniettemin blijft het vertrouwen bij onze Belgische ondernemers vrij sterk en kijken ze hoopvol en optimistisch naar 2021. Dankzij de overheidssteun die gegeven is, kunnen bedrijven op dit moment het hoofd boven water houden voor wie dit anders onmogelijk zou zijn geweest.

“Hoewel de economische impact van de pandemie van 2020 ernstig en snel is geweest, blijkt uit de laatste resultaten van onze betalingsbarometer voor Europa dat het een regio is die wel gehavend, maar niet verslagen is door het virus”, ziet Christophe Cherry, Managing Director van Atradius België. “De pandemie heeft de eurozone echter wel in een recessie gestort en de overheidssteun van afgelopen jaar zal onvoldoende zijn voor veel bedrijven om hen op lange termijn te kunnen redden. Gezien de resultaten van het onderzoek menen we dat de huidige overheidsinterventies niet te snel mogen worden afgebouwd. Willen we een lawine aan faillissementen vermijden dan is voorzichtigheid geboden en goede begeleiding een noodzaak.”

Bron: Atradius