De kredietmanager van Groep Van Marcke wint de award die het Instituut voor Kredietmanagement (IVKM) elk jaar uitreikt. Stefanie Vanden Bossche kreeg de prijs voor haar project van digitalisatie van de kredietprocessen.

Groep Van Marcke is een geheel van bedrijven gefocust op materiaal voor sanitair en verwarming. De verkoop staat centraal via vestigingen in vier landen, e-commercekanalen, een groothandel in de VS en het digitale marketingkanaal Modulab. Die activiteit ondersteunt het enerzijds met eigen productie via Norm en Intersan. Daarnaast zijn er vastgoedactiviteiten en een eigen interne bank vanop Malta, Izola Bank.

Verbeteren werkkapitaal

Stefanie Vanden Bossche staat aan het hoofd van het kredietmanagement van de hele groep. Ze krijgt ook steeds meer verantwoordelijkheden. Ze startte in 2016 als manager van de masterdata, maar kreeg na enkele jaren de functie van kredietmanager. Intussen managet ze ook het team van de klantenboekhouding, waar elk jaar een miljoen facturen buitengaat. Tegelijk verschuift de aandacht steeds meer richting verbetering van het werkkapitaal, vooral door factoring via de eigen Izola Bank.

Communicatie tussen verkoop- en kredietorganisatie

Het digitaliseren van de kredietprocessen loopt parallel met een volledige overgang naar een specifieke SAP-implementatie voor groothandels in de hele groep. Stefanie Vanden Bossche staat centraal bij het opzetten van het kredietbeleid voor de groep en de digitalisering daarvan. Van Marcke installeert een hele reeks SAP-modules om betalingen, aanmaningen, kredietinformatie, factoring, risicobeheer en disputen op te volgen. De toepassing van SOA People zorgt voor een strak beheer van de data-uitwisseling en de workflow. De invoering van die software heeft dan ook een grote impact op de verkooporganisatie.

“We hebben heel wat opleiding en begeleiding opgezet voor de medewerkers uit de verkooporganisaties en de kredietmanagers. Ik vind de communicatie tussen die twee afdelingen heel belangrijk. Toen ik hier startte, heb ik het kredietcomité opgericht om een einde te maken aan de voortdurende discussies. Daarna hebben we bijvoorbeeld meer transparantie gecreëerd rond de disputen met klanten”, zegt Stefanie Vanden Bossche.

Van Marcke heeft tijdens de implementatie van de nieuwe systemen, maar ook tijdens de covid- en energieprijzencrisis, de resultaten voor kredietbeheer stabiel kunnen houden: een DSO (days sales outstanding) van 35, met een ratio van 0,13 procent falingen ten opzichte van de omzet.

Administratieve robot

De digitalisering gaat intussen verder. Een administratieve robot is in staat om de binnenkomende mails van klanten over de facturen te verdelen over een tiental medewerkers van collections. Op die manier is een voltijdse medewerker vrijgekomen om werk met hogere toegevoegde waarde te leveren.

Voor de award moest Stefanie Vanden Bossche het opnemen tegen Tirza Put, de credit & revenue assurance manager van H.Essers. Zij heeft op korte termijn een grote reorganisatie en uitbreiding van kredietmanagementafdeling georganiseerd. Een nieuwe structuur om de facturatie te verbeteren, grijpt intussen ook diep in op de rest van de organisatie.

Bron: FDMagazine