In vijf jaar tijd zijn de Vlaamse huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren 13 miljoen euro aan huurinkomsten misgelopen. In 2017 zagen de 90 Vlaamse sociale huisvesters samen maar liefst 3,2 miljoen euro in rook opgaan.

Die 3,2 miljoen euro is een recordbedrag aan huurgelden die nooit werden betaald, meldt Het Laatste Nieuws donderdag. In vijf jaar tijd liepen de 90 maatschappijen al 13 miljoen euro aan huurinkomsten mis.

‘Huisvesters lopen steeds grotere bedragen mis. Huurders verdwijnen met de noorderzon of worden insolvabel verklaard. Hun achterstallige huurgelden worden dan definitief uit de boeken geschreven’, aldus Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx (N-VA).

Volgens Hendrickx is het belangrijk om de wanbetalers ‘van zeer nabij te volgen en de achterstallen zeker niet te laten oplopen’. Uiteindelijk is het de belastingbetaler die, via de Vlaamse begroting, voor alle niet-geïnde tekorten opdraait, voegt hij eraan toe.

Parlementslid Hendrickx vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). ‘Het is tegenover de gemeenschap, maar evenzeer voor de huurders zelf, belangrijk dat een correct beleid ten aanzien van wanbetalers wordt gevolgd, en dat huurders die niet betalen van zeer nabij worden opgevolgd. Zeker in het verleden gebeurde dat niet door alle maatschappijen even nauwgezet’, zegt hij.

WoninGent, de Vlaamse huisvestingsmaatschappij met het grootste aantal achterstallige betalingen, trekt sinds een klein jaar voor een verzoening naar de vrederechter met wie echt niet betaalt. Bij WonigGent liep het tekort aan huurgelden in 2017 op tot ruim 1,58 miljoen euro, wat overeenstemt met 4,6 procent van alle huurinkomsten.

Bron: Trends