In september 2020 werden 729 bedrijven failliet verklaard in België.

Door die faillissementen in september gingen er 1.371 banen verloren: 813 voltijdse banen, 250 deeltijdse banen en 308 loontrekkende werkgevers.

Dit zijn de sectoren met het grootste aantal faillissementen in augustus: 271 faillissementen in de transportsector, 157 in de handel, 142 in de bouwnijverheid, en 125 in de horeca.

Op gewestelijk niveau waren er 383 faillissementen in Vlaanderen, 205 in Wallonië en 141 in Brussel.

Bij de interpretatie van de cijfers moet rekening worden gehouden met het feit dat er een zekere vertraging is tussen de stopzetting van de economische activiteit en de faillietverklaring door de ondernemingsrechtbank. Als gevolg daarvan is een economische impact pas met enige vertraging zichtbaar in de cijfers.

Wegens de genomen maatregelen tijdens de Covid-19-crisis en de daarmee gepaard gaande lockdown, beperkten de ondernemingsrechtbanken en griffies hun activiteiten tot 18 mei. Bovendien was tot 17 juni 2020 een tijdelijk moratorium van kracht om bedrijven die voor 18 maart 2020 in goede gezondheid verkeerden, te beschermen tegen de gevolgen van de Covid-19-crisis.

Ondertussen hebben de ondernemingsrechtbanken geleidelijk hun activiteiten hernomen, maar voor de maanden juli en augustus dient bij de interpretatie van de cijfers rekening gehouden te worden met het gerechtelijk zomerreces. Gedurende deze periode bleven de rechtbanken weliswaar open, maar waren er minder zittingen. De hierboven beschreven overheidsmaatregelen en het zomerreces hebben voor de maanden maart tot en met augustus waarschijnlijk een matigend effect op het aantal uitgesproken faillissementen.

Verder zijn er nog heel wat lopende maatregelen – zowel op federaal, op gewestelijk als op lokaal niveau – om de ondernemingen te ondersteunen in deze crisisperiode. Het uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen (tot 15 december 2020) en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage (tot 31 oktober 2020) zijn hier voorbeelden van.

Bron: Statbel.be