Vandaag is het International Literacy Day of Wereldalfabetiseringsdag. Wereldwijd wordt er aandacht gevraagd voor de problematiek van laaggeletterdheid. Ook de financiële wereld gaat hieraan niet voorbij. Een goede financiële kennis is een cruciale bouwsteen om als een bewuste consument in het dagelijkse leven te kunnen staan. Vanaf een prille leeftijd met geld in aanmerking komen, is daarbij essentieel.

 

In een brochure van het OCMW Brugge schreef Febelfin neer hoe ze hier als federatie tegenover staat. Naar aanleiding van de Wereldalfabetiseringsdag delen we deze opinie graag met u:

Financiële educatie: jong geleerd is oud gedaan

Over financiële geletterdheid en financiële educatie is al heel wat inkt gevloeid. Terecht, want een goede financiële kennis legt de fundamenten voor een bewust en verantwoord gebruik van financiële producten en diensten.

Geld en financiën vormen een cruciaal onderdeel van ons leven. Iedereen krijgt er dagelijks mee te maken: omdat we geld van onze zichtrekening halen, omdat we een krediet afsluiten, omdat we een appeltje voor de dorst sparen of omdat we onze aankopen in de winkel betalen.

Willen we deze verschillende financiële producten en diensten begrijpen en er goed mee omgaan, is het belangrijk om over een zekere financiële basiskennis te beschikken.

Toch draagt niet elke Belg zo’n basisrugzakje mee. In een welvarend land als België gaat men er al snel vanuit dat iedereen perfect financieel onderlegd is. Financiële ongeletterdheid is op die manier vaak een “verdoken” fenomeen. Zeker in de huidige maatschappij waarin digitaal steeds vaker de norm wordt, dreigen sommige personen achterop te raken.

Een studie van de Gezinsbond toont aan dat in meer dan 1 op 5 gezinnen er niemand in slaagt om te internetbankieren en bijna een kwart van de gezinnen niet weet hoe ze online moeten betalen met een debet-of een kredietkaart.

De vraag is: hoe kunnen we financiële ongeletterdheid zo veel mogelijk beperken?

Vanaf een prille leeftijd met geld in aanmerking komen, is een belangrijke eerste stap. De Vlaamse jeugd heeft daar een stapje voor. Uit een wereldwijd onderzoek van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) blijkt dat 70% van onze 15-jarigen een eigen bankrekening heeft en zakgeld krijgt. Zowat 80% verdient af en toe bij.

Door deze gezonde geldattitude scoren de Belgische jongeren goed op het vlak van financiële geletterdheid. Op een totaal van 15 landen staan ze tweede. Dat is goed maar moet evenwel nog beter.

Daarom is het essentieel dat er ook in de klas de nodige aandacht gaat naar het opbouwen van een goede financiële basiskennis. Wikifin, het financiële educatie platform van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), zet daarom verschillende initiatieven op om financiële kennis tot in de scholen te brengen.

Febelfin ondersteunt verschillende van deze initiatieven. Zo tekent ze onder meer elk jaar present op de Week van het Geld.

Maar Febelfin zet ook zelf sterk in op financiële educatie. De site www.mijngeldenik.be is hier een sprekend voorbeeld van. Aan de hand van dagdagelijkse vragen komen zowel de thema’s betalen, lenen, sparen, beleggen als bankieren aan bod. Voor leerkrachten is de site vaak een mooie aanvulling op de leerstof die ze voorhanden hebben.

Er bestaat geen hapklaar en makkelijk antwoord op de vraag hoe men financiële ongeletterdheid het best aanpakt en tracht te voorkomen. Maar laat één ding duidelijk zijn … We moeten onze jeugd de juiste financiële basiskennis meegeven en aanleren zodat ze kunnen uitgroeien tot bewuste en verantwoorde consumenten. Daartoe kan en moet iedereen zijn steentje bijdragen: de financiële sector, de overheid, het onderwijs, het verenigingsleven en de gezinnen.

Bron: Febelfin