Graydon wijst op een geleidelijke normalisering van het aantal faillissementen nu de dagvaardingen weer op gang komen nadat die stilvielen tijdens de coronacrisis.

Gedurende de afgelopen maand april werden 664 faillissementen uitgesproken. Ten opzichte van dezelfde aprilmaand in 2021 betekent dit een stijging van 36,07%. Ter vergelijking: gedurende de maand april 2020, we zaten net een maand in de eerste lockdown, telden we 338 faillissementsuitspraken. Over de eerste vier maanden van dit jaar waren er in totaal 3.103 faillisementsuitspraken. Een stijging van +45,61% ten opzichte van 1 januari tot en met 30 april 2021 (2.131 uitspraken). Tijdens dezelfde periode in 2020, waarvan toen nog 2,5 maand ‘pré-corona’, telden we 3.295 vonnissen.

Hoewel het aantal faillissementsuitspraken duidelijk een stijgende trend laat zien blijven we met deze cijfers nog een stuk onder het pre-corona niveau. De stijgende trend verklaart zich vooral vanuit de vaststelling dat verschillende administraties – de RSZ in het bijzonder – geleidelijk aan hun dagvaardingen ter faling hernemen.

Bron : FDmagazine