De banksector is al een tijdje in volle beweging. Technologische evoluties, lage intrestvoeten en een strenge reglementering dwingen banken tot nieuwe businessmodellen.

Nieuwe kanalen bieden bankklanten meer toegankelijkheid en flexibiliteit. En de klant, die wordt er beter van. Wij hadden een gesprek met Wien De Geyter, secretaris-generaal van Febelfin over de nieuwe mogelijkheden die artificiële intelligentie en robo-advies voor de banksector biedt.

Robo-advies en artificiële intelligentie in de banksector. Wat moeten we ons daar concreet bij voorstellen?

Wien De Geyter: Concrete toepassingen van het gebruik van artificiële intelligentie in de banksector kunnen de vorm aannemen van een productvergelijking- of simulatietools waarbij een bank met de klant kan simuleren hoe een bepaalde beleggingsstrategie toelaat om een gewenst inkomen te bereiken. Ook tools die het proces van informatie-inwinning, data-analyse en verwerking van persoonsgegevens efficiënter maken, worden steeds meer ingezet.

Zuiver robo-advies houdt in dat advies volledig geautomatiseerd wordt verstrekt, met weinig tot geen menselijke tussenkomst. Een algoritme genereert advies op basis van de informatie die een klant verstrekt en met die informatie kan de bank aan de slag.

Wordt een robot achter het bankloket dan de toekomst?

Wien De Geyter: Robotadvies is een opkomende trend, ontsproten in de VS en die nu langzaam naar Europa komt. Op dit moment is volledige automatisering van financieel advies met betrekking tot bankdiensten nog een vrij marginaal fenomeen, maar robo-adviseurs zullen een steeds grotere rol gaan spelen binnen actief vermogensbeheer. Het is een markt die in ontwikkeling is.

Maar gebruiksgemak is één zaak, financiële dienstverlening vereist in eerste instantie nog altijd een doorgedreven financiële expertise. Betrouwbaar advies is nog steeds in grote mate maatwerk, en vergt daarom nog veel menselijke tussenkomst.

Om het met de woorden van Rik Vandenberghe (voormalig CEO ING) naar aanleiding van de herstructuring bij ING te zeggen: “Gepersonaliseerd advies blijft centraal staan. We zullen niet evolueren naar een puur digitale bank. Het personeel blijft het contact met de cliënt behouden. Er zal een uitgebreid netwerk behouden blijven met nieuwe werkmiddelen voor personeel, minder administratie en meer tijd voor advies en klanten”.

Digitalisering: wie niet mee is, is gezien?

Wien De Geyter: Digitalisering laat banken geen keuze: ze moeten mee op de kar springen en dat doen ze ook. De banksector ondersteunt de verdere ontwikkeling van financiële technologie in België. Dit vertaalt zich in een betere dienstverlening voor de Belgische consument. Bovendien versterkt dit de concurrentiële positie van de Belgische banksector in het licht van de verdere digitalisatie van de Europese economie. Het draagt bij aan de status van België als financiële hub en verhoogt de aantrekkingskracht van ons land als centrum voor innovatie. Een ander positief gevolg is de creatie van nieuwe jobs in finance en economische groei. Een goed voorbeeld hiervan is het Verenigd Koninkrijk waar de fintech sector 60000 banen heeft gecreëerd en zij 6 miljard pond bijdraagt aan de Britse economie.

Welke andere positieve effecten zijn er nog naast jobcreatie? Zijn er ook risico’s aan verbonden?

Wien De Geyter: Er zijn een aantal opportuniteiten verbonden aan geautomatiseerd financieel advies. Bepaalde diensten zullen gemakkelijker of tegen een lagere kost aan de consumenten worden aangeboden. Voor de financiële instellingen betekent dit mogelijks efficiëntiewinsten.

Maar er zijn ook risico’s. Ik som er enkele op: Het gebrek aan menselijke tussenkomst kan ervoor zorgen dat de consument onvoldoende de strekking van het advies begrijpt; Robo-advies zou het ook te gemakkelijk kunnen maken om complexe of risicovolle financiële beslissingen te nemen; Het algoritme kan te weinig vragen stellen en te veel gestandaardiseerd zijn; Robo-adviseurs kunnen gehackt worden….

De uitdaging van de banksector zal erin bestaan om op een transparante manier en op maat van de klant te bepalen hoe persoonsgegevens kunnen worden verwerkt en zo de dienstverlening continu te verbeteren en tegelijk een hoog niveau van veiligheid te waarborgen. Want financiële dienstverlening draait immers nog altijd om vertrouwen, wat ook bevestigd wordt in onze studie van 2015 “De digitale bank en uw privcy: een kwestie van wederzijds vertrouwen. Deze studie toont aan dat de Belgische klant zeer gevoelig is voor de verwerking en het delen van zijn persoonlijke (financiële) gegevens.

Bovendien is de vraag hoeveel ruimte toezichthouders zullen laten voor ‘robo-advisers’. De Europese toezichthouders bereiden op dit moment een rapport voor over de voor-en nadelen van automatisering van financieel advies.

Als afsluiter. Waar bevindt de Belgische financiële sector zich in het internationale peleton op vlak van digitalisering en artificiële intelligentie?

Wien De Geyter: De Banking barometer van EY toont aan dat digitalisatie de 2e grootste uitdaging is na risicomanagement. Dit laatste blijft natuurlijk de kern van het bankiersberoep maar het duidt op het belang welke wordt toegedicht aan de digitaliseringsuitdaging in België.

Brussel staat momenteel op de 55ste plaats van de Global Financial Centers index. Dat moet beter en de Belgische bankensector koestert de ambitie om verder op te klimmen in deze lijst.  Ondanks het feit dat de banksector uitzonderlijke tijden kent en er steeds meer nieuwe spelers en dienstverleners op de markt komen, blijven ze volop investeren in innovatie zoals ze al jaren doen. De vele bankingapps en technologie-accelerators zijn daar goede voorbeelden van. Dit impliceert dat de banken nieuwe skills in huis moeten halen, dat ze bijvoorbeeld technologie-experts moeten aantrekken. In de financiële sector blijven dus nog wat mooie carrière opportuniteiten weggelegd.

Bron: Febelfin