De Belgische auto-industrie staat onder grote druk. Sinds eind 2018 is sprake van een stijging in het aantal betalingsachterstanden en de verwachting is dat deze trend doorzet, zo blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Atradius. Een van de grote uitdagingen voor de Belgische auto-industrie is de opkomst van e-mobiliteit en autodelen. Waar de grotere leveranciers op het eerste zicht goed in staat lijken zich aan te passen aan deze veranderende marktomstandigheden, zijn het vooral de toeleveranciers die de dupe zijn van de transitie naar deze nieuwe verdienmodellen.

”Vooral kleine toeleveranciers, ook in de Benelux, hebben moeite om de veranderingen in de industrie bij te benen. Zij zien zich onder meer door de steeds kortere innovatiecycli gesteld voor problemen zoals een hoge voorfinancieringslast en flexibiliteit”, ziet Christophe Cherry, Managing Director België en Luxemburg van Atradius.

De betalingsrisico’s in de auto-industrie lopen op door de veranderende marktomstandigheden. Dat concludeert kredietverzekeraar Atradius in zijn recentste Market Monitor voor de auto-industrie, waarin zij de prestaties en vooruitzichten van deze sector wereldwijd in kaart brengt. In het eerste halfjaar van 2019 is de autoproductie in Europa met meer dan zes procent gezakt, zo bleek recent nog uit een onderzoek van Agoria. Ook in België merken de autoleveranciers het effect van deze veranderingen. Uit het onderzoek blijkt dat zij hun omzet tijdens de eerste helft van dit jaar met maar liefst 15 procent zien teruglopen.

“Innovatiecycli worden steeds korter in tegenstelling tot de productietermijn van wagens. Daardoor moeten leveranciers flexibeler zijn bij de productie van serie-onderdelen en de slechte verkoopcijfers van modellen opvangen”, voegt Christophe Cherry toe. “Daarnaast moeten zij in de tussentijd ook vaak de voorfinancieringslast dragen. Dit zorgt voor toenemende druk op de al krimpende marges van die leveranciers.”

Auto-industrie uitgedaagd door duurzame mobiliteitsmix

Enkele van de grote uitdagingen waarmee de auto-industrie te kampen heeft zijn de dreiging van Amerikaanse importheffingen en de opkomst van e-mobiliteit en autodelen. Autodelen, waarbij deelwagens door verschillende personen gebruikt worden, is in België aan een ware opmars bezig en is zelfs verdubbeld sinds 2015. Meer dan 180.000 autodelers zijn geregistreerd bij de verschillende autodeelaanbieders in België, zo blijkt uit een studie van autodelen.net.

“De deeleconomie biedt de mogelijkheid dat 5 tot 10 auto’s vervangen kunnen worden door 1 deelauto. Er wordt dan ook een stevige groei verwacht binnen deze sector”, constateert Christophe Cherry. “Ook de e-mobiliteit zal de auto-industrie uitdagen. Waar op dit moment de perfectionering van de verbrandingsmotor nog steeds vrij centraal staat, zal de focus snel verlegd worden naar elektrische wagens, met nieuwe constructieve uitdagingen.”

“Risico op wanbetalingen in België verhoogd met 20%”

Dit heeft volgens Atradius ook een effect op het risico op wanbetaling door klanten. Dit risico is binnen de automotive-sector in 2019 meer dan verdubbeld ten opzichte van twee jaar geleden. In Duitsland bijvoorbeeld zijn de betalingsrisico’s in de auto-industrie sinds de financiële crisis nog nooit zo hoog geweest.

“Ook in België is het risico op wanbetalingen verhoogd met 20% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Doordat in België voornamelijk toeleveranciers van de auto-industrie gevestigd zijn, zijn zij ook nog extra gevoelig voor deze risico’s. De grotere leveranciers lijken op het eerste gezicht goed in staat zich aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden. Het zijn vooral kleinere leveranciers die met hogere kredietrisico’s te maken kunnen krijgen. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich indekken tegen die risico’s”, besluit Christophe Cherry.

Bron: Creditexpo.be