Vooral restaurants zien spectaculaire daling: helft minder faillissementen op één jaar tijd

Volgens een analyse onder de leden van het sociaal secretariaat Partena Professional is het aantal faillissementen in 2018 aanzienlijk gedaald. Ook andere indicatoren lijken te wijzen op een gunstig economisch klimaat voor ondernemers.

Goed voorteken voor economie

Uit een analyse van het sociaal secretariaat Partena Professional onder haar aangesloten leden* blijkt dat het economisch klimaat gunstig is voor Belgische ondernemers. Na een piek in 2017 daalde het aantal faillissementen in 2018 met maar liefst 21,19 procent. Het aantal failliete bedrijven ligt daarmee lager dan het niveau van 2016. De meest spectaculaire daling deed zich voor in de restaurantsector: daar ging het afgelopen jaar de helft minder bedrijven failliet.

Ook positief is dat het aantal bedrijven dat in gebreke blijft met 20,84% is gedaald ten opzichte van 2017. “Deze cijfers zijn goed nieuws. Ze wijzen op een vrij geruststellend klimaat voor onze ondernemers”, zegt Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

Voorzichtigheid geboden

Niettemin stelt het sociaal secretariaat ook vast dat het aantal bedrijven dat in 2018 hun activiteiten heeft stopgezet met 6,19% toenam. “Dit zou kunnen wijzen op een zekere voorzichtigheid bij de bedrijven, die minder geneigd zijn om ondoordachte risico’s te nemen”, vervolgt Wim Demey.

Een andere trend is die van bedrijven zonder werknemers, oftewel bedrijven die plots geen werknemers meer in dienst hebben. Dit aantal is in 2018 met 2% gestegen.

“Deze trend is niet noodzakelijkerwijs een slecht voorteken. Dit kan er bijvoorbeeld op wijzen dat bedrijven niet onmiddellijk werknemers vinden op de arbeidsmarkt, wat eerder een teken is dat de economie weer aantrekt. Het kan daarnaast ook zo zijn dat bedrijven vaker gebruik maken van andere soorten contracten, zoals uitzendarbeid”, besluit Wim Demey.

De trends die in de analyse van Partena Professional aan het licht komen, doen zich voor in Vlaanderen, Wallonië, en Brussel.

***Analyse uitgevoerd op een steekproef van leden van Partena Professional met minder dan 9 werknemers,. In totaal ging het om 7281 bedrijven. De analyse vergelijkt steeds de cijfers tussen 1 januari en 30 november van de drie jaren in kwestie.

Bron: Creditexpo.be