Het vertrouwen van de Belgische ondernemers heeft zich in augustus verder hersteld van de coronaschok. De conjunctuurbarometer is voor de vierde maand op rij verbeterd. Het vertrouwen nam wel af in de bouwnijverheid en de handel. Dit blijkt uit de maandelijkse conjunctuurbarometer van de Nationale Bank (NBB).

De vertrouwensbarometer komt uit op -12, een verbetering met 1,9 punten tegenover juli (13,9). De grootste corona-impact was er in april (-36,1) en mei (-34,9). Ter vergelijking: in januari was er nog geen sprake van coronagevolgen in ons land, wat een score van -2 opleverde.

Het ondernemersklimaat verbeterde in de verwerkende nijverheid. De ondernemers verwachten er dat de werkgelegenheid de komende drie maanden verder zal aantrekken. In de dienstverlening aan bedrijven stijgt de indicator “dankzij optimistischer vooruitzichten voor de eigen bedrijfsactiviteit en de algemene marktvraag”.

In de bouwnijverheid daalde de indicator door een inkrimping van het orderbestand en een aanzienlijk verminderde benutting van het materieel. Wel verwachten de bedrijfsleiders dat de vraag in de komende drie maanden zal toenemen.

In de handel was er nog een opflakkering in juli, maar daalde de indicator in augustus. Alle componenten zijn er verslechterd, vooral die over de werkgelegenheidsvooruitzichten en de prognoses voor de bestellingen bij de leveranciers.

Bron: NBB