De omzet van de Belgische ondernemingen – met uitzondering van de landbouw en de financiële sector – bedroeg in het derde kwartaal van 2022 409,1 miljard euro, een stijging van 17,7% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar daarvoor.

In het derde kwartaal van 2022 zien we de grootste omzetstijging t.o.v. dezelfde periode van 2021 in de sector “kunst, amusement en recreatie”, de stijging van de omzet bedraagt er 30%. Deze stijging is uiteraard het gevolg van het feit dat in die sector de bedrijven in het derde kwartaal van 2021 nog kampten met inperkende maatregelen t.g.v de Covid-19-crisis (er waren nog beperkingen op het aantal toeschouwers die toegelaten werden op events). In het derde kwartaal van 2022 daarentegen waren de bedrijven in die sector opnieuw volledig actief.

In alle andere economische sectoren op twee na noteren we omzetstijgingen in het derde kwartaal van 2022 t.o.v. dezelfde periode van 2021 tussen de 5% en 26%. Deze stijgingen zijn het gevolg van enerzijds een toename van de activiteit en anderzijds van de inflatie (stijging van de afzetprijzen).

De resultaten voor het derde kwartaal van 2022 zijn voorlopig. Deze resultaten kunnen herzien worden wanneer bijkomende gegevens beschikbaar komen.

Bron: Statbel