Gedurende de maand oktober 2019 gingen in België in totaal 930 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in oktober bedraagt 2.004; 1.040 voltijdse werknemers, 562 deeltijdse werknemers en 402 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.204, een stijging van 12,1% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 15,4%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 18,7%; in de handel was er een stijging met 7,4% en in de horeca waren er 5,3% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 14,4%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 13,5% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 23,8% en Brussel kent een stijging van 1,6%.

Bron: Statbel