Gedurende de maand oktober 2018 gingen in België in totaal 1.125 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in oktober bedraagt 2.209; 1.145 voltijdse werknemers, 640 deeltijdse werknemers en 424 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4.643, een daling van 7,3% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 19,0%, in de bouwnijverheid was er een daling met 4,7%; in de handel was er een daling met 8,5% en in de horeca waren er 13,4% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gedaald met 2,0%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 8,2% in Vlaanderen, in Wallonië is er een daling van 17,8% en Brussel kent een stijging van 3,9%.

Bron: Statbel .