Gedurende de maand november 2018 gingen in België in totaal 890 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in november bedraagt 1.480; 716 voltijdse werknemers, 389 deeltijdse werknemers en 375 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4.930, een stijging van 0,2% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 14,1%, in de bouw is het aantal hetzelfde gebleven; in de handel was er een daling met 4,0% en in de horeca waren er 1,2% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 6,7%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 4,0% in Vlaanderen, in Wallonië is er een daling van 7,2% en Brussel kent een stijging van 14,3%.

Bron: Statbel