Vorige week lanceerde de FOD Financiën het centraal register voor uiteindelijke begunstigden. Met dit register creëert de overheid een nieuw wapen in de strijd tegen terrorismefinanciering en witwaspraktijken. Dit register maakt het voor de banken gemakkelijker om te controleren of ze geen geld in handen krijgen van criminelen.

Criminelen en terroristen verschuilen zich soms achter vennootschappen, vzw’s en stichtingen om geld wit te wassen of naar terroristische organisaties te versluizen. Het centraal register voor uiteindelijke begunstigden (UBO-register) vormt een belangrijke schakel in de strijd tegen deze praktijk.

 

In het register worden namelijk o.a.  de naam, geboortedatum, nationaliteit en adres bijgehouden van de uiteindelijke begunstigden van een vennootschap, vereniging of stichting. Zo kunnen de banken, als ze vermoeden dat er verdachte transacties gebeuren met de rekening van een vennootschap of vereniging, criminelen en terroristen helpen opsporen. Dat banken uiteindelijke begunstigden moeten identificeren is niet nieuw. Wel deden ze dat tot nu toe enkel voor hun eigen klanten en bestond er geen centraal register waardoor verdachte transacties moeilijker en trager op te sporen waren.

 

Meldplicht

 

Alle Belgische vennootschappen, maar ook VZW’s, stichtingen, trusts en vergelijkbare entiteiten moeten tegen 31 maart 2019 hun uiteindelijke begunstigden opnemen in het register. Ook latere wijzigingen, bijvoorbeeld na een verkoop van aandelen, moeten in het register worden opgenomen. Leggen de bestuurders deze registratieplicht naast zich, dan riskeren ze een boete van 250 tot 50.000 euro.

 

Vereenvoudigd gesteld, zijn de uiteindelijke begunstigden natuurlijke personen die minstens 25% van de aandelen of stemrechten in handen hebben. Is er geen enkele aandeelhouder met een belang van 25 %, dan moeten de personen worden vermeld die op een andere manier de touwtjes in handen hebben, bijvoorbeeld via een  aandeelhoudersovereenkomst. Zijn die er ook niet, dan moet de leiding van de vennootschap zelf in het register worden vermeld.

 

Transparantie

 

Het UBO-register wordt beheerd door de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën. Het nieuwe register staat open voor de fiscus en voor privé-instellingen, zoals banken en boekhouders, die informatie kunnen raadplegen in het kader van de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ook de burger kan het register raadplegen, weliswaar met beperkte toegang, uit respect voor de privacy van de personen in het register.

 

Met het register staan we weer een stap verder in de strijd tegen terrorismefinanciering en witwaspraktijken. Ook de financiële sector neemt zijn maatschappelijke rol hierin verder op.

 

Meer informatie over het centraal register voor uiteindelijke begunstigden is beschikbaar op financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register.

Bron: Febelfin