Vanaf 1 april verandert er wat bij de neerlegging van de jaarrekeningen en dat heeft een effect op heel wat bedrijven.

Wellicht moet ook uw eerstvolgende jaarrekening volgens de nieuwe modellen neergelegd worden bij de Nationale Bank van België (NBB). Wat verandert er voor u?

In 2016 werd beslist om de jaarrekeningen een nieuw formaat te geven. Enkele rubrieken vallen weg, sommige veranderen en weer anderen worden vervangen door nieuwe. Kleinere vennootschappen genieten sinds 1 januari 2016 van administratieve vereenvoudigingen en fiscale gunstmaatregelen.

Drie modellen om jaarrekening neer te leggen

Voortaan zijn er drie modellen om uw jaarrekening te deponeren. Afhankelijk van de omzet en de grootte van uw organisatie moet u uw jaarrekeningen volgens één van deze drie modellen indienen.

1. Volledig model voor ‘grote’ en beursgenoteerde vennootschappen (VOL)

Elk bedrijf met meer dan 50 mensen in dienst, een balanstotaal boven 4,5 miljoen euro en/of een netto-omzet van meer dan 9 miljoen euro is een grote vennootschap. Minstens twee van deze drempelwaarden moeten overschreden worden om van een grote vennootschap te kunnen spreken. Wordt maar één van deze criteria overschreden, dan zal het bedrijf gezien worden als een kleine vennootschap.

Alle beursgenoteerde vennootschappen vallen onder dit model, ongeacht of ze bovenstaande criteria overschrijden of niet.

2. Verkort model voor kleine vennootschappen (VKT)

Indien een vennootschap niet meer dan één drempelwaarde overschrijdt – balanstotaal van 4,5 miljoen euro, netto-omzet van 9 miljoen euro, 50 werknemers – dan spreken we van een kleine vennootschap.

3. Micromodel voor microvennootschappen (MIC)

Een microvennootschap heeft een balanstotaal van maximaal 350.000 euro, een netto-omzet van 700.000 euro en een personeelsbestand van maximaal 10 werknemers. Overschrijdt de vennootschap één van deze drempelwaarden, dan wordt het meteen een kleine vennootschap.

Het nieuwe micromodel

Heel wat kleine vennootschappen die in het verleden hun jaarrekening neerlegden volgens het verkorte model, zullen verschuiven naar het model voor microvennootschappen. Het betekent ongetwijfeld een hertekening van het ondernemerslandschap.

Een microvennootschap heeft voortaan voldoende aan een microjaarrekening met minimale toelichtingen. Dit model voor microvennootschappen, het zogenaamde micromodel van de jaarrekening, lijkt sterk op het verkort model.

Onderstaande elementen van het micromodel zijn identiek aan het verkort model:

  • de balans
  • de resultatenrekening
  • de resultaatverwerking
  • de staat van de immateriële vaste activa

De toelichting mag wel korter zijn. De informatie over de eigen aandelen, de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen, de relaties met de verbonden partijen en de waarderingsregels vindt u nog steeds terug in de toelichting.

Verkort en volledig model veranderen

De meeste ondernemingen, die verplicht zijn om een volledige jaarrekening neer te leggen bij de NBB, nemen een boekhouder onder de arm of hebben een interne boekhoudafdeling.

Zij moeten vooral rekening houden met rubrieken die van plaats veranderen en rubrieken die een andere betekenis krijgen.

De gedetailleerde wijzigingen in het verkort en het volledig model, vindt u terug in onderstaand artikel, dat verscheen op de site van de Nationale Bank van België:

Introductie van het model voor microvennootschappen en wijzigingen aan de standaardmodellen voor Belgische ondernemingen: versie 2016 vs versie 2012

Bedrijfsinformatie volgens nieuwe modellen

De introductie van het model voor microvennootschappen en de wijzigingen aan de standaardmodellen voor Belgische ondernemingen hebben gevolgen voor alle bedrijven. Ook voor de verwerking van bedrijfsinformatie en de kantoren die hierin gespecialiseerd zijn, zoals Graydon, heeft dit belangrijke gevolgen.

Graydon past op 1 april 2017 alle producten aan de nieuwe modellen aan. Nochtans kunnen bedrijven, op aanvraag, nog even de informatie volgens de oude modellen blijven ontvangen.

Zelf aan de slag met nieuwe modellen

Voor veel ondernemers is een jaarrekening neerleggen geen eenvoudige materie. Heeft u daar vragen over? Onze consultants helpen u dan ook graag verder. Mail ons uw feedback en vragen.

U kunt de templates voor de nieuwe modellen downloaden via deze links:

Meer weten over hoe u een jaarrekening moet lezen en begrijpen? Download dan het e-book “Jaarrekeningen: het echte verhaal achter de cijfers

Bron: Graydon blog