De impact van de coronacrisis op ondernemingen is enorm. Voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 werden maatregelen getroffen, maar bedrijven zitten nog steeds in grote economische moeilijkheden. Het is dus goed nieuws dat de Kamer afgelopen donderdag een wetsontwerp goedkeurde dat de RSZ machtigt om de werkgevers ook voor de bijdragen van het derde en vierde kwartaal betalingsuitstel te geven zonder toepassing van sancties.

Wanneer werkgevers geconfronteerd worden met ernstige economische moeilijkheden als gevolg van het coronavirus kan de RSZ hen een minnelijk afbetalingsplan toekennen, gespreid over maximaal 24 maanden. De bijzonderheid van dit minnelijk ‘corona’-afbetalingsplan is dat de bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of verwijlinteresten de werkgever niet worden aangerekend in zijn maandelijkse afbetalingen, voor zover de vastgelegde betalingsmodaliteiten strikt worden nageleefd.

Concreet moet de werkgever surfen naar de website over het minnelijk afbetalingsplan van de sociale zekerheid en het aanvraagformulier invullen.

Het recent goedgekeurde wetsvoorstel voorziet daarnaast dat de vaste vergoeding die werkgevers normaal gezien verschuldigd zijn als ze hun kwartaalvoorschotten te laat betalen, niet van toepassing is voor de voorschotten van het derde en vierde kwartaal 2020.

VBO – Maatregelen ter ondersteuning en begeleiding van werkgevers zijn broodnodig. De verlenging van de mogelijkheid om van de RSZ een minnelijk afbetalingsplan te bekomen zonder sancties is een gepaste maatregel die de werkgevers helpt het hoofd te bieden aan de ernstige economische moeilijkheden als gevolg van de coronacrisis.

Bron: VBO