• Kredietcentrale Nationale Bank registreert minder wanbetalingen bij particulieren.
  • Kredietverlening herstelt langzaam.

Beperkte groei aantal nieuwe kredieten

Wie in België een consumentenkrediet of een hypothecair krediet afsluit, wordt automatisch opgenomen in de Centrale voor kredieten aan particulieren die door de Nationale Bank wordt beheerd. Eind vorig jaar stonden er zo 6 160 051 kredietnemers geregistreerd voor een totaal van 10 469 387 kredieten.

De kredietverlening aan particulieren werd ook vorig jaar nog in belangrijke mate beïnvloed door COVID-19. Met 1 252 908 nieuwe kredieten is er wel een stijging van 2,3 % tegenover 2020, maar dit blijft niettemin 13,5 % onder het gemiddelde van de drie laatste jaren voor de pandemie.

Het hypothecair krediet kende een sterk herstel in de eerste jaarhelft, waarbij zowel tegenover 2020 als tegenover 2019 aanzienlijk meer nieuwe kredieten werden toegekend. Nadien keerde het beeld echter om en lag het niveau ruim onder dat van de voorgaande jaren. De kredietopeningen en leningen op afbetalingen kenden in 2021 nog een slecht eerste kwartaal, gevolgd door een inhaalbeweging in het tweede kwartaal. De kredietopeningen konden dit herstel ook nadien bestendigen, in tegenstelling tot de leningen op afbetaling. Bij de verkopen op afbetaling tenslotte bleven de schommelingen beperkt.

Minder wanbetalingen

Het aantal betalingsachterstanden vermindert voor het vijfde opeenvolgende jaar en dat ondanks de COVID-19-crisis. Eind 2021 stonden 291 158 personen met 415 791 wanbetalingen geregistreerd in de Centrale. Dat is een daling van respectievelijk 7,6 % en 8,2 %. Het aantal nieuwe betalingsachterstanden dat in de loop van het jaar werd geregistreerd, nam zelfs met 16,6 % af.

Deze cijfers kunnen uiteraard niet los gezien worden van de steunmaatregelen die de regering in 2020 heeft genomen om de economie in deze uitzonderlijke omstandigheden de broodnodige zuurstof te geven en zowel bedrijven als gezinnen zo goed mogelijk te beschermen. Eén van die maatregelen bestond in de mogelijkheid voor de consument om, onder bepaalde voorwaarden, een betalingsuitstel te verkrijgen voor de terugbetaling van zijn krediet. Veel kredietnemers hebben daar ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Zo werd voor ruim 145 000 hypothecaire kredieten een betalingsuitstel aan de Centrale gemeld. Dat deze maatregel belangrijk was voor veel consumenten en zijn nut heeft bewezen, blijkt uit het feit dat na het einde van het betalingsuitstel, de kredietnemer er tot op heden vaak in slaagt om de terugbetaling correct binnen de termijnen te doen. Sinds juli 2021 hebben ook de laatste kredieten immers hun normale terugbetalingsmodaliteiten hernomen en toch werden er in de tweede jaarhelft 25 % minder nieuwe wanbetalingen opgetekend dan in dezelfde periode van 2019, voor de COVID-19-crisis.

Raadplegingen door kredietgevers en particulieren

De kredietgevers hebben de Centrale 14,2 miljoen keer geconsulteerd. Er werden 7,2 miljoen individuele raadplegingen uitgevoerd (+ 0,8 %). Dit komt overeen met een gemiddelde van 26 434 raadplegingen per werkdag. In 5,4 % van de gevallen was de persoon op wie de raadpleging betrekking had, met een betalingsachterstand en/of een collectieve schuldenregeling geregistreerd. Het aantal gegroepeerde raadplegingen, die onder meer toegelaten zijn in het kader van het beheer van lopende kredieten, daalde in 2021 met 6,4 % tot 7,0 miljoen.

Er werden eveneens 727 056 aanvragen behandeld van consumenten die hun persoonlijke gegevens wensten te kennen. In bijna 95 % van de gevallen gebeurde dit online.

Bron: NBB