Gedurende de maand mei 2019 gingen in België in totaal 964 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in mei bedraagt 1.664; 836 voltijdse werknemers, 418 deeltijdse werknemers en 410 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.442, een stijging van 11,0% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 19,3%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 6,0%; in de handel was er een stijging met 2,1% en in de horeca waren er 13,2% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 18,3%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 16.2% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 19,6% en Brussel kent een daling van 2,7%.

Bron: Statbel