Dimitri Pelckmans (Atradius): “De crisisimpact in bouwsector houdt aan.”

Het aantal laatbetaalde facturen in België steeg het afgelopen jaar, zo blijkt uit een nieuwe studie van kredietverzekeraar Atradius, die keek naar het betaalgedrag van Belgische bedrijven binnen de sectoren agro-food, duurzame consumptiegoederen en bouwmaterialen. De betaaltermijnen verschillen sterk per sector: met meer dan 6 op de 10 facturen die te laat betaald werden, is de bouwmaterialensector afgetekend het zwaarst getroffen door langere betaaltermijnen. Een stijging van maar liefst 56% tegenover 2020.

Uit een nieuwe studie van kredietverzekeraar Atradius blijkt dat er het afgelopen jaar meer laatbetaalde facturen waren dan in 2020. De studie keek naar drie sectoren: agro-food, duurzame consumptiegoederen en bouwmaterialen. Waar in 2020 nog 47% van alle facturen binnen die sectoren te laat betaald werd, steeg dat aantal het afgelopen jaar naar 51%. Het aandeel laatbetaalde facturen steeg zo bijna met een tiende op één jaar tijd (+8,5%).

Bouwmaterialensector het hardst getroffen door laatbetaalde facturen

Wat opvalt is dat het aantal laatbetaalde facturen aanzienlijk verschilt van sector tot sector. Vooral de bouwmaterialensector kende een sterke stijging. In 2021 werd 64 procent van de facturen in de sector te laat betaald. Dit tegenover 41 procent in 2020, een toename met meer dan de helft (56%).

Dimitri Pelckmans, Head of Risk Services BeLux bij Atradius: Terwijl in andere sectoren het aandeel laatbetaalde facturen min of meer constant is gebleven, zien we in de bouwmaterialensector een zeer sterke stijging. De crisisimpact in de bouwsector houdt duidelijk aan. De bouwmaterialensector is het slachtoffer van een aantal economische uitdagingen: werven lagen lang stil, er is een krapte op de arbeidsmarkt, en ook aanvoerketens zijn zwaar verstoord.”

Belgische bouwmaterialenbedrijven hebben het afgelopen jaar dan ook veel problemen gehad met late betalingen. Slechts 19% van de totale waarde van de facturen werd in 2021 op tijd betaald, tegenover 51% vorig jaar. Bovendien zijn de afschrijvingen meer dan verdubbeld tegenover vorig jaar, tot maar liefst 17% van de totale waarde van de facturen, vergeleken met 8% in 2020. Dit betekent een enorm verlies voor de sector.

De sterke stijging in het aantal laatbetaalde facturen in de bouwmaterialensector, heeft ook een weerslag op de tijd en middelen die bedrijven moeten steken in het innen van onbetaalde facturen. 52% van de bedrijven vertelde dat ze meer tijd en middelen moesten besteden aan het innen van onbetaalde facturen, veel meer dan de 15% van vorig jaar. 41% van de bedrijven in de sector zegt ook dat ze betalingen aan hun leveranciers uitstelden, tegenover 28% een jaar geleden.

Dimitri Pelckmans, Head of Risk Services BeLux bij Atradius“De toename van laatbetaalde facturen heeft een grote impact op de cashflow van bedrijven, waardoor zij op hun beurt aankopen of investeringsprojecten uitstellen. Het risico bestaat dat deze tijdelijke piek in laatbetaalde facturen zich ook op de lange termijn zal laten voelen bij de diverse klanten en toeleveranciers van bedrijven in de bouwmaterialensector.”

Toch blijven bedrijven positief: groei op komst

Ondanks de stijging van het aantal onbetaalde facturen, blijven bedrijven toch positief. Met het oog op 2022 toonde 86% van de bedrijven uit de drie onderzochte sectoren zich optimistisch over hun groeivooruitzichten. 70% verwacht zelfs dat de betalingspraktijken van hun klanten zullen verbeteren en velen zijn van plan volgend jaar handelskrediet aan te bieden als een manier om groei te stimuleren via herhaalde business van klanten.

Ook in de bouwmaterialensector blijven bedrijven – ondanks het groeiend aantal laatbetaalde facturen -positief. 4 op 5 bedrijven verwachten dat hun bedrijf de komende maanden zal groeien.

Hoewel bedrijven hun bezorgdheid uitspreken over een aanhoudende pandemie, die de wereldeconomie en de binnenlandse economie onder druk zet, blijft het ondernemersvertrouwen dus groot.

Atradius: spectaculaire stijging aantal faillissementen verwacht in 2022

De kansen dat het aantal laatbetaalde facturen op korte termijn afneemt, is gering. De experten van Atradius verwachten in 2022 immers een mondiale stijging van het aantal faillissementen met 33%, wat ook een impact zal hebben op betaaltermijnen en onbetaalde facturen in België. Bovendien waren veel bedrijven het afgelopen jaar gedekt door de wijzigingen in de Belgische insolventiewetgeving en fiscale steunmaatregelen, waardoor het aantal bedrijfsfaillissementen lager was dan “normaal”. Naarmate deze overheidssteun afneemt, zal het normale faillissementspeil weer oplopen, bovenop het waarschijnlijke faillissement van elk bedrijf dat het het voorbije jaar moeilijk had en alleen dankzij de overheidssteun overleefde.

Dimitri Pelckmans, Head of Risk Services BeLux bij Atradius: “De belangrijkste boodschap is dat bedrijven alert moeten zijn voor een verhoogd risico op insolventie, vooral in het eerste halfjaar van 2022. Rekening houdende met het stijgend aantal onbetaalde facturen en de verwachte stijging van faillissementen in 2022, moeten Belgische bedrijven goed nadenken of hun financiën niet blootgesteld zijn aan grote risico’s van buitenaf.”

Bron: Atradius