Mail to Pay, ontwikkelaar van innovatieve creditmanagement software, heeft een nieuwe functionaliteit ontwikkeld: de Payment Coach.

Met de Payment Coach kiezen klanten met een betaalachterstand zelf de oplossing die het beste bij hun financiële situatie past. Daarmee wordt de kans groter dat de betaalafspraak wordt nagekomen.

De Payment Coach is een robot die het klanten mogelijk maakt om zelf de best passende oplossing voor hun betaalachterstand te kiezen. Ontvangt een klant een betalingsherinnering van een organisatie en kan hij niet direct betalen, dan wordt hij online doorgestuurd naar de Payment Coach. Met het beantwoorden van enkele vragen kiest hij vervolgens zelf voor de beste oplossing: uitstel van betaling, een betalingsregeling, het kwijtschelden van de extra administratie- of incassokosten, een korting, een schuldhulptraject of een maatwerkoplossing. De klant ontvangt daarna een bevestiging van zijn keuze. De Payment Coach registreert de gekozen oplossing in het systeem en volgt deze volledig automatisch en digitaal op. De organisatie heeft er verder geen omkijken naar.

Slimme software

Om te voorkomen dat bijvoorbeeld het aantal kortingen uit de hand loopt, kunnen organisaties businessrules instellen. Aan de hand van deze businessrules, in combinatie met historische klantdata, machine learning en algoritmes bepaalt de Payment Coach tot op welke hoogte hij een oplossing aanbiedt. Zo kan er een maximum worden gesteld aan de korting, het aantal betalingstermijnen of het aantal dagen van uitstel. Betaalt iemand altijd op tijd, dan krijgt hij bijvoorbeeld tien dagen uitstel aangeboden. Is het iemand die juist heel vaak te laat betaalt, dan krijgt hij een aanbod van maximaal drie dagen.

Voordelen

De Payment Coach biedt grote voordelen aan zowel de klant als de organisatie waar hij een betaalachterstand heeft lopen, zegt Dennis Faas, Director Client Relations bij Mail to Pay.

“Kun je als klant je betaalachterstand niet betalen, dan hoef je geen contact meer op te nemen met de klantenservice. Je beantwoordt gewoon via je mobiel – of welk device dan ook – enkele vragen. Dat neemt drempels weg. Een ander groot voordeel: in plaats van een opgelegde betalingsregeling – waarvan mensen van tevoren al weten dat ze daar problemen mee gaan krijgen – kiezen ze nu zelf een oplossing die het beste bij hun financiële situatie past. Door klanten zelf te laten kiezen, is de kans groter dat ze de afspraken ook daadwerkelijk nakomen. Dat komt de cashflow van een organisatie ten goede. Daarnaast krijgen afdelingen als de klantenservice en debiteurenbeheer minder telefoontjes en zullen ze minder betaalafspraken moeten treffen en opvolgen. Dat verlaagt de werkdruk op deze afdelingen.”

Klantbehoefte

Mail to Pay heeft de Payment Coach ontwikkeld om veranderd betaalgedrag tijdig op te kunnen vangen. “In Nederland kampen nu al veel mensen met betaalproblemen”, weet Faas. “Dat kregen wij ook van onze klanten te horen. Die zijn veel tijd en menskracht kwijt aan het registreren en opvolgen van betaalafspraken. Tegelijkertijd is het voor hun klanten fijn om zelf en aan de hand van hun financiële situatie een oplossing te kunnen kiezen. Met de Payment Coach slaan we dus twee vliegen in één klap.”

Bron: Creditexpo.be