Gedurende de maand maart 2020 gingen in België in totaal 869 bedrijven failliet.

Deze faillissementen leidden tot het verlies van 1.723 arbeidsplaatsen: 865 voltijdse banen, 462 deeltijdse banen en 396 banen van loontrekkende werkgevers.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.364, een daling van 3,5% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 11,2%, in de bouwnijverheid was er een daling met 5,3%; in de handel was er een daling met 3,9% en in de horeca waren er 8,4% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 1,7%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 1,6% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 0,5% en Brussel kent een daling van 15,0%.

Bij de interpretatie van faillissementcijfers dient er rekening mee gehouden te worden dat er tussen de uitspraak van het faillissement en de stopzetting van de economische activiteit enige vertraging is. Hierdoor wordt een economische impact met enige vertraging in de cijfers zichtbaar. Ten gevolge van de huidige crisis die veroorzaakt is door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), draaien bovendien veel ondernemingsrechtbanken en griffies op verminderde capaciteit en zijn de activiteiten beperkt. Bijgevolg is het mogelijk dat op korte termijn de cijfers geen betrouwbare indicator zijn voor de werkelijke economische toestand.

Bron: Statbel.be