Op dinsdag 14 mei 2024 gaat versie 1.0 van de MyGov.be-applicatie officieel online en kunnen alle Belgische burgers deze gratis downloaden en gebruiken.

Wat is MyGov.be?

De Belgische digitale identiteitsportefeuille, MyGov.be genaamd, is een applicatie die burgers een werkelijke elektronische portefeuille geeft waarin ze al hun overheidsdocumenten online kunnen terugvinden.

Met MyGov.be bieden we burgers een digitale portefeuille aan die kan worden opgewaardeerd tot een universele administratieve tool die toegankelijk, eenvoudig en veilig is en de privacy respecteert. Men zal er het volgende kunnen in terugvinden:

  • individuele administratieve documenten;
  • de eBox elektronische brievenbus;
  • een universeel elektronisch administratief portaal. 

Het gebruik van MyGov.be zal worden aangeboden aan alle overheidsdiensten van het land om hen in staat te stellen de administratieve procedures van de burgers te vergemakkelijken. De toepassing zal niet verplicht zijn en burgers zullen kunnen kiezen of ze er al dan niet gebruik van maken. Ze hoeven het alleen maar te downloaden van de gebruikelijke platforms en te activeren met Itsme of hun identiteitskaart. 

Waarom is het versie 1.0?

Naar het voorbeeld van de eBox is de digitale portefeuille ontworpen om voortdurend mee te evolueren met de ontwikkelingen en functionaliteiten die huidige en toekomstige partners wensen. MyGov.be zal daarom een applicatie zijn die voortdurend zal worden bijgewerkt. Deze eerste versie, versie 1.0, is dus een eerste stap naar één enkele toepassing voor interactie tussen de administratie en alle Belgen. 

Met welke Europese vooruitzichten?

Enkele weken na de publicatie van de Europese eIDAS 2.0-verordening op 30 april jl., is België een van de eerste EU-lidstaten die een Europese digitale identiteitsportefeuille gratis ter beschikking stelt van zijn burgers. Het gaat om een belangrijke verwezenlijking tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU. 

Bron: News Belgium BE