In januari 2022 registreerden de ondernemingsrechtbanken 647 faillissementen. Dit is een daling met 8,4% ten opzichte van december 2021. Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert eveneens een uitgebreid rapport met de belangrijkste evoluties in de maandelijkse faillissementscijfers, dat u hier kunt raadplegen.

Het aantal geregistreerde faillissementen in januari 2022 ligt hoger in vergelijking met dezelfde maand in 2021 (+45,4%) maar lager dan het aantal faillissementen in januari 2020 (-30,4%).

Op regionaal niveau steeg enkel in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest het aantal faillissementen ten opzichte van december 2021 (+11,2%), maar dit aantal bleef onder het niveau van januari 2020 (-36,1%).

Het aantal in januari 2022 geregistreerde faillissementen nam ten opzichte van december 2021 toe in vier sectoren. Van deze vier sectoren telden enkel de sectoren landbouw en de visserij enerzijds en vervoer en opslag anderzijds meer verloren arbeidsplaatsen dan in januari 2020 en januari 2019.

Men moet teruggaan tot april 2021 om eenzelfde aantal faillissementen terug te vinden in de landbouw en de visserij en tot oktober 2018 voor een groter aantal faillissementen in het vervoer en opslag.

Bron: StatBel