Gedurende de maand januari 2019 gingen in België in totaal 833 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in januari bedraagt 1.780; 951 voltijdse werknemers, 452 deeltijdse werknemers en 377 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.076, een daling van 0,7% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 11,5%, in de bouwnijverheid was er een daling met 1,5%; in de handel was er een daling met 7,8% en in de horeca waren er 0,7% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 7,0%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 0,2% in Vlaanderen, in Wallonië is er een daling van 7,8% en Brussel kent een stijging van 4,2%.

Bron: Statbel