Gedurende de maand januari 2017 gingen in Belgie? in totaal 806 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in januari bedraagt 1.308; 688 voltijdse werknemers, 324 deeltijdse werknemers en 296 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4715, een stijging van 7,4% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met de 13,4%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 3,1%; in de handel was er een stijging met 3,4% en in de horeca waren er 13,1% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 14,3%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 5,3% in Vlaanderen, in Wallonie? is er een daling van 5,5% en Brussel kent een stijging van 33,1%.

Bron: Statbel.fgov.be