Uit een enquête van Euler Hermes blijkt dat medewerkers op de creditafdeling meer dan 50% van de tijd besteden aan het opvolgen van betalingen.

“De resultaten van die enquête bij 150 Belgische B2B bedrijven waren heel duidelijk. Ze besteden 54% van de tijd aan het opvolgen van betalingen bij klanten en dan nog eens 25% aan het beheren van incassodossiers. Daarmee houden ze nog weinig tijd over om risico’s in te schatten of kredietwaardigheid van klanten of prospecten te behalen (19%). De laatste 2% die nog overblijft gaat dan naar het onderhoud van de klantcontacten,” zegt Yannic Weitz, business manager large accounts van Euler Hermes Belgium.

De kredietverzekeraar stelde verder vast dat bij 20% van de ondervraagde bedrijven meer dan de helft van de facturen niet tijdig betaald worden. Niet minder dan 19% verloren méér dan 2500 euro in de loop van het voorbije jaar.

Yannic Weitz zal tijdens de Credit Expo op donderdag 20 oktober in Leuven een presentatie geven over dit fenomeen. “Deze situatie is echt problematisch voor veel bedrijven. Wij willen als specialist te hulp komen om een oplossing te vinden. Binnen ons aanbod zijn er heel wat diensten die we kunnen aanbieden die een bedrijf kan gebruiken om de efficiëntie van de kredietafdeling te verbeteren.”

Voor Euler Hermes is het duidelijk dat de beste aanpak bestaat uit het voorkomen van die betalingsproblemen. Dat kan in de eerste plaats aan de hand van goede informatie over de klant en zijn context. “In onze presentatie zullen we aanvankelijk focussen op de informatiebronnen met algemene statistische gegevens over betalingen en ratio’s zoals de DSO. Het gaat dan ook over zaken als landen- en sectorrisico’s. Hiervoor hebben we een app gelanceerd – The land of payment – waarbij de gebruiker voor elk land een country report kan consulteren over de betalingsrisico’s. Hij vindt daar niet alleen gegevens over de gemiddelde betalingstermijn, maar krijgt ook inzicht in de houding van klanten. Hoe staat die tegenover die betalingstermijn? Wordt die goed gerespecteerd? En hoe reageert men op aanmaningen? In de toepassing hebben we het ook over mogelijke gerechtelijke stappen en hun kans op slagen. Die app is trouwens voor iedereen beschikbaar en kan gratis worden gedownload.”

Tijdens de presentatie neemt ook senior underwriter Alain Cappellen het woord. “Hij heeft een jarenlange ervaring met het beoordelen van kredietrisico’s en neemt elke dag beslissingen hierover. Hij geeft ook inzicht in het gradingsysteem dat Euler Hermes hanteert om de kredietwaardigheid van ondernemingen weer te geven. Het komt erop neer dat de underwriters moeten oordelen over de capaciteit van een onderneming om kortetermijnschulden terug te betalen.”

Tenslotte wil Euler Hermes de deelnemers aan het seminarie nog een aantal tips geven om bedrijven te helpen om de betalingsproblemen te voorkomen. Het gaat om een aantal ingrepen in de dagelijkse leveringsprocessen en facturatiemethoden die de positie van de leverancier ten opzichte van zijn klanten versterkt. “Op welke punten moet je letten om ervoor te zorgen dat je factuur op tijd betaald wordt? Een belangrijke zaak is bijvoorbeeld het duidelijk communiceren over de leverings- en betalingsvoorwaarden zodat daar geen twijfel over ontstaat bij de klanten. Wat ook goed helpt is om de klanten te laten tekenen voor ontvangst bij elke levering. Iedereen weet ook wel dat een snelle facturatie een groot effect heeft, maar het komt er ook op aan om het echt te doen. Groepeer de facturen niet op het einde van de maand, maar stuur de factuur meteen na de levering. Wanneer het einde van de betalingstermijn nadert, is het ook goed om vooraf contact te nemen met de klant om aan te voelen of er geen problemen zijn met de levering of de betaling. We raden altijd aan om regelmatig contact te houden met de klant,” zegt Yannic Weitz.

Uiteindelijk blijven er toch vaak een aantal klanten over die niet op tijd betalen. Hoe kan men dan best handelen om het incassoproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Ook daarover wil Euler Hermes zijn inzichten delen met de bezoekers van de beurs Credit Expo.

banner_300x250pix_2016

Euler Hermes is Silver Partner van Credit Expo België op donderdag 20 oktober 2016 in de Brabanthal in Leuven. Klik hier om u direct gratis aan te melden voor een bezoek aan Credit Expo België.