Sven Bruggeman iCredit

Naarmate de digitalisering zich steeds verder doorzet en alle organisaties zowat over dezelfde technologische tools beschikken, is het inzetten van het juiste talent op de juiste plaats, steeds crucialer. Ook in financiële afdelingen is de jacht op talent volop aan de gang, zeker nu de economie weer wat aantrekt. Tegelijk heeft de financiële en economische crisis, die tien jaar geleden losbarstte, en waarvan we eigenlijk nu pas aan het herstellen zijn, geleerd hoe belangrijk het voor organisaties is om werkkapitaal maximaal te kunnen inzetten en daar het hoogste rendement uit te halen. Het is precies op de niche van het werkkapitaal dat iCredit zich onder de noemer “Experts in Working Capital” richt door organisaties te helpen met het vinden en detacheren van het juiste talent en met het opzetten van efficiënte processen. Managing partner Sven Bruggeman geeft tekst en uitleg.

Waarom is Credit Expo voor iCredit belangrijk?

Sven Bruggeman: “Het is de enige vakbeurs in België die zich specifiek richt op alle aspecten van het kredietbeheer. We kunnen er onze belangrijkste klanten ontmoeten uit zowel de financiële sector als uit andere vakgebieden, waarvoor we werken. Dat zijn onder meer ondernemingen uit de chemische sector, leasingbedrijven en firma’s die prioriteit geven aan hun cashflow. De beurs is een leuke ontmoetingsplaats om oude bekenden terug te zien én om nieuwe contacten te leggen en eveneens uit te leggen dat we binnen de niche van het werkkapitaal zoveel ervaring hebben dat we geschikte kandidaten kunnen vinden voor alle credit management, accounts payable, accounts receivable en treasury. Het is trouwens dankzij een contact dat we tijdens Credit Expo hebben kunnen leggen, dat we erin geslaagd zijn om BPost Bank als klant binnen te halen. En dat is een referentie om u tegen te zeggen, want we hebben voor dit bedrijf liefst vijftien mensen gerekruteerd.”

Is rekrutering de belangrijkste poot van iCredit?

“Het afgelopen jaar hebben we daar, mede als gevolg van de aantrekkende economie, in ieder geval sterk op gefocust. Als we de freelancers die voor ons aan de slag zijn, meerekenen werken in totaal toch al een dertigtal mensen voor iCredit. Vier daarvan zijn full-time recruiters die in de loop van de afgelopen twaalf maanden in dienst zijn gekomen. We hebben trouwens een tweede kantoor geopend in Brussel om ook daar dichter bij de kandidaten te zitten. Door ons specifiek op de niche van het werkkapitaal te richten, kunnen wij ons duidelijk profileren en onderscheiden van andere bedrijven die actief zijn op de rekruteringsmarkt. We onderscheiden ons ook door het feit dat we bijzonder scherp kijken naar functieomschrijvingen en de competenties die daarvoor nodig zijn. We kennen alle geledingen van de werkkapitaalmarkt en weten dus als geen ander dat niet alle bedrijven voor wat zij bijvoorbeeld een “credit controller” noemen dezelfde functie in gedachten hebben. Door dat allemaal scherp te definiëren en duidelijk af te lijnen welke competenties voor welke functie precies nodig zijn, kunnen we gemakkelijker de juiste kandidaten vinden.”

Richt iCredit zich daarbij meest op ervaren profielen? Of ook op schoolverlaters en jonge professionals?

“Op de hele range van nodige en beschikbare mensen. Momenteel werken we voor een belangrijke bank bijvoorbeeld aan de rekrutering van iemand die de risico-afdeling zal moeten leiden. In opdracht van onze klanten zoeken we dus zowel heel ervaren profielen als mensen die pas hun eerste stappen zetten in de professionele wereld. Natuurlijk willen bedrijven allemaal jonge talenten aantrekken met al een eerste werkervaring, maar uiteindelijk moeten die werknemers op een gegeven ogenblik wel de kans krijgen om ergens die eerste werkervaring op te doen.”

Spreekt een functie in de specifieke niche van het credit management de schoolverlaters wel aan?

“Het is natuurlijk zo dat zo goed als niemand een opleiding in de financiële richting volgt met het specifieke doel voor ogen om iets te gaan doen in credit management. Grote financiële instellingen en de bekende “Big 4”-kantoren zijn voor de meeste pas afgestudeerden de meest gegeerde kandidaat-werkgevers. Het is onze taak om er hen op te wijzen dat ze ook in de niche van het werkkapitaal wellicht boeiende functies kunnen vinden.”

We kunnen niet om de vraag heen die iedereen vandaag bezig houdt : big data, artificiële intelligentie, algoritmes… hebben ze ook invloed op de activiteiten van iCredit?

“Het spreekt voor zich dat niemand kan doen alsof alle ontwikkelingen daarrond niet belangrijk zijn. We houden die ook scherp in het oog, want uiteindelijk is iCredit tien jaar geleden gestart als consultancykantoor voor software-implementaties. Ik lees ook de vele artikelen over HR-tech, die kunnen helpen bij rekruteringsprocessen. Maar om voor onze klanten zoveel mogelijk talent op de juiste plaats te krijgen, moeten we natuurlijk ook aan alle menselijke aspecten veel aandacht blijven schenken. We zien technologie eerder als een hulpmiddel om menselijke interactie te versterken. We merken trouwens dat organisaties, als gevolg van de weer wat vlotter draaiende economische motor, tegenwoordig weer minder schroom hebben om in tools te investeren. Maar aan mensen die zowel over analytische als communicatieve vaardigheden beschikken zullen ze in verschillende afdelingen en zeker ook in de divisie die het werkkapitaal beheert grote nood blijven hebben. We staan hen graag bij om die talenten te vinden én om, vanuit de ervaring die we in de specifieke niche van het werkkapitaal hebben opgedaan, hun processen te optimaliseren. Tijdens Credit Expo brengen we dat nog eens duidelijk in herinnering.”

Meer weten? iCredit is exposant op Credit Expo België op donderdag 19 oktober in Flanders Expo te Gent. Klik op de button hieronder om direct aan te melden.