Afbetalingsplannen bestaan al sinds jaar en dag en spelen ook in de hedendaagse betaalwereld een prominente rol. Deze regelingen zijn voor organisaties en haar klanten een middel om een openstaande factuur alsnog betaald te krijgen. Of het nu gaat over het gespreid betalen van een openstaande factuur of het terugbetalen van een belastingschuld, het afbetalingsplan is een hot topic!

Het afbetalingsplan dient niet alleen als middel voor het betalen van de factuur, het kan mensen ook helpen bij het aflossen of oplossen van een problematische schuld. Door het afbetalingsplan volledig af te stemmen op de financiële situatie van de schuldenaar ontstaat er een werkbare en bovenal leefbare situatie voor deze persoon.

Administratieve lasten

Wanneer het afbetalingsplan is afgesproken, volgt het arbeidsintensieve traject van het registreren, monitoren, opvolgen en verwerken van de regelingen. Alle gemaakte afspraken moeten worden geregistreerd in het systeem zodat er ten allen tijde op kan worden teruggegrepen. Het invoeren van deze afspraken is doorgaans handwerk en zorgt voor toenemende werkdruk op de debiteurenafdeling.

Arbeidsintensief

Het meest arbeidsintensieve proces van het afbetalingsplan is misschien wel het monitoren en opvolgen van de regeling. Met het opzetten van een afbetalingsplan is de openstaande factuur immers opgesplitst in meerdere, behapbare delen voor de klant. Dit betekent dat een organisatie in plaats van één openstaande factuur nu meerdere deelvorderingen moet gaan innen. Hierdoor neemt de druk op de debiteurenafdeling alsmaar verder toe.

Daarnaast kan het soms voorkomen dat de klant een termijn niet (tijdig) kan betalen. Een situatie die direct voor extra werk op de afdeling zorgt. En bovenal de medewerkers in een lastig parket kan brengen. Bij hen wordt immers de beslissing neergelegd hoe nu verder te gaan. Bieden zij de klant een nieuwe regeling of wordt het afbetalingsplan stopgezet en wordt het incassotraject hervat? Al met al een arbeidsintensief traject dat naast fysieke werkdruk ook veel vraagt van het mentale aspect van zowel de werknemer als de klant.

Innovatieve afbetalingsplannen

Het arbeidsintensieve karakter van het afbetalingsplan zorgt ervoor dat organisaties minder snel overgaan tot het aanbieden van deze regelingen en dat is zonde! Er zijn namelijk innovatieve oplossingen om deze complexe oplossing te automatiseren zonder het menselijke aspect te verliezen.

Selfservice en adequate opvolging

Met de hedendaagse technologie gaat het aanbieden van afbetalingsplannen beter, sneller en klantvriendelijker. Bied jouw klant een digitale omgeving waar deze zelf, aan de hand van door jou ingestelde business rules, een afbetalingsplan kan afsluiten dat het best aansluit bij de persoonlijke financiële situatie. Doordat het afbetalingsplan direct in de digitale omgeving wordt aangeboden en ingevoerd, kan deze direct in het systeem worden verwerkt.

Volg daarna het afgesproken afbetalingsplan volledig automatisch en adequaat op met intelligente (digitale) betaalverzoeken. Dit geeft de klant structuur en houvast. Stuur naast het betaalverzoek ook aankondigingen en de actuele status van het afbetalingsplan. Hierdoor blijft de klant nauw betrokken bij de regeling, verhoog je het inningspercentage en blijft je klant ook klant.

Intelligente interventies

Ondanks de structuur, duidelijkheid en het betaalgemak kan het altijd voorkomen dat een klant de regeling niet of niet tijdig kan nakomen. Koppel daarom het afbetalingsplan aan een intelligente interventiebot. Deze bot beheert alle afbetalingsplannen en houdt met vriendelijke interventies, mobiele herinneringen en dynamische aflossingsmogelijkheden jouw klant scherp en gemotiveerd gedurende de looptijd van het afbetalingsplan. Zo wordt de uitval bij afbetalingsplannen aanzienlijk gereduceerd. Uit onderzoek blijkt dat door gebruik te maken van een intelligente interventiebot er tot wel 20 procent meer termijnen worden betaald. Dit alles volledig autonoom en zonder tussenkomst van medewerkers.

Meer weten over het inzetten van intelligente afbetalingsplannen?

klik hier en maak vrijblijvend een afspraak met één van de specialisten van Mail to Pay.\