De federale regering heeft een aantal maatregelen genomen om de zelfstandigen te helpen om het hoofd te bieden aan de verhoging van de energieprijzen.

Wat zijn de maatregelen? Valérie Mawet, Legal Expert bij Partena Professional, licht ze hieronder toe:

  • Uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor ondernemingen die problemen ondervinden door de hoge energiekosten.
  • Er zal een tijdelijk overbruggingsrecht “energie” toegekend worden aan zelfstandigen die beslissen om hun activiteit te onderbreken of stop te zetten als gevolg van de crisis. Er wordt vanuit gegaan dat zij verplicht zijn om hun activiteit te onderbreken door omstandigheden buiten hun wil en zij komen dus in aanmerking voor de toepassing van de 3e pijler van het klassieke overbruggingsrecht.
  • Er zullen langere afbetalingsplannen afgesproken worden voor de sociale bijdragen van de zelfstandigen. Het zal mogelijk zijn de betaling van de sociale bijdragen zonder sancties voor een lange periode uit te stellen, indien zich moeilijkheden hebben voorgedaan in de laatste helft van 2022, het eerste kwartaal van 2023 of tijdens de jaarlijkse vakantie.
  • De zelfstandigen zullen gesensibiliseerd worden om hun sociale bijdragen vervroegd te betalen.
  • Tijdelijk moratorium op faillissementen, voor ondernemingen die worden getroffen door de energiecrisis als gevolg van acties van leveranciers.

Van zodra wij hierover in kennis worden gesteld, zullen wij u verder op de hoogte houden van de toekenningsvoorwaarden en de praktische bepalingen van deze maatregelen.

Er zullen eveneens fiscale, financiële en nog andere maatregelen voorzien worden.

Bron: Partena Professional