Van zodra uw klant een factuur niet betaalt, mag u intrest en aanmaningskosten aanrekenen. Maar hoeveel bedragen die kosten juist?

“Indien u de betaling niet uitvoert, zullen wij overeenkomstig artikel 7 van onze verkoopvoorwaarden, een schadebeding aanrekenen van 10% en intresten die 1% per maand bedragen.”

Deze standaardzin vindt u op veel aanmaningen terug. Maar zijn dit realistische tarieven?

De algemene regel zegt dat u de aanmaningskosten die u in uw algemene voorwaarden hebt opgenomen mag aanrekenen. Dat is wat men ‘contractuele vrijheid’ noemt. Want uw klant is bij de bestelling van goederen of diensten immers akkoord gegaan met uw algemene voorwaarden.

Er zijn twee soorten kosten

1.Aanmaningskosten

Dit bedrag dekt de kosten die u maakt voor de opmaak en de verzending van de aanmaningen. Realistische bedragen zijn: 4 euro, 5 euro, 7 euro of soms meer per aanmaning.

Elk bedrijf mag zelf beslissen hoeveel aanmaningskosten aangerekend worden voor achterstallige betalingen. Wanneer de aanmaningskosten niet expliciet werden opgenomen in de factuurvoorwaarden kunt u slechts de reële kosten van uw ingebrekestelling aanrekenen.

In een nieuwe richtlijn wordt bovendien bepaald dat de schuldeiser, naast dit vaste bedrag, aanspraak kan maken op een redelijke schadeloosstelling voor alle invorderingkosten welke dat vaste bedrag te boven gaan.

2. Intresten

Facturen die te laat worden betaald, kunnen verhoogd worden met een percentage op het factuurbedrag. Schadebedingen van 10 tot 15% van het factuurbedrag zijn gebruikelijk. Toch wordt er soms meer gevraagd, tot wel 20%. Spreekt u geen percentages af, dan geldt de wettelijke interestvoet voor betalingsachterstand.

Om voor kleinere facturen een serieuze stok achter de deur te houden, kunt u ook een minimumkost aanrekenen. Zo kunt u, los van de hoogte van het percentage, het factuurbedrag verhogen met bijvoorbeeld standaard 150 euro.

Check wat in uw sector gebruikelijk is qua percentages en minimumkosten.

De rechter beslist

Enkel de rechtbank oordeelt of de schadebedingen bovenmatig zijn. Al zal niet elke rechter hetzelfde oordelen. De ene rechter kan een schadebeding van 17% nog redelijk vinden, terwijl een andere rechter zo’n beding meteen nietig verklaart.

Denkt uw klant dat hij of zij teveel interesten op onbetaalde facturen moet betalen? Of daagt u zelf uw debiteur voor de rechter, dan worden de rappeltarieven zeker bekeken.

Natuurlijk zijn rappelkosten maar één middel om uw klant te doen betalen. Met een sterke aanmaning voert u de druk correct op. Leer er alles over met het ePaper:

Bron: Graydon Blog