In het derde kwartaal 2018 waren er 149.180 vacatures bij Belgische ondernemingen, tegenover 143.470 in het tweede kwartaal 2018. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De vacaturegraad – het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming – is ook licht gestegen van 3,53% naar 3,65%.

Vlaanderen kende een verdere stijging met 5.230 vacatures in vergelijking met het tweede kwartaal 2018, terwijl Brussel en Wallonië een bijna stabiele evolutie optekenden in vergelijking met het tweede kwartaal 2018. De vacaturegraad is hoger in Vlaanderen (4,09%) en Brussel (3,33%) dan in Wallonië (2,80%).

In de grote en middelgrote ondernemingen zijn er het meest vacatures (78,7% van het totaal). Het vacaturepercentage in deze ondernemingen bedraagt 3,33%. Dit cijfer is beduidend lager dan de vacaturegraad van 5,69% in ondernemingen met minder dan 10 werknemers.

Meer dan de helft (78,3%) van de vacatures bevinden zich in vijf economische sectoren:

 1. de non-profitsector (21,9%): 32.600 vacatures
 2. Wetenschappen en diensten (16,7% van het totaal): 24.850 vacatures
 3. Handel (16,1%): 24.040 vacatures
 4. Industrie (12,6%): 18.820 vacatures
 5. Bouw (11,1%): 16.530 vacatures

De volgende economische sectoren hebben de hoogste vacaturegraad:

 1. Bouwnijverheid: 7,23%
 2. ICT: 6,60%
 3. Wetenschappen en administratieve diensten: 4,89%
 4. Transport: 4,51%
 5. Handel: 4,33%
 6. Accommodatie en maaltijden (horeca): 4,28%

De vacaturegraad stijgt (tweede versus derde kwartaal 2018), voornamelijk in de sectoren bouwnijverheid (+1,18 procentpunt), handel (+0,61 procentpunt), transport (+0,53 procentpunt) en de non-profitsector (+0,47 procentpunt). Er worden dalingen waargenomen in de sectoren van de handel in onroerend goed (-2,43 procentpunt), accommodatie en maaltijden (-2,20 procentpunt), wetenschappen en administratieve diensten (-0,67 procentpunt) en informatie- en communicatietechnologie (ICT) (-0,57 procentpunt).

Bron: Statbel.be