De Graydon-rating beoordeelt Belgische ondernemingen op hun financiële gezondheid en geeft ze een score van 0 tot 5.

Hoe lager de score, hoe meer risico een bedrijf inhoudt als eventuele zakenpartner. Hoe hoger de score, hoe betrouwbaarder uw zakenrelatie.

Veel Belgische bedrijven en instanties baseren zich op de Graydon-rating om beslissingen te nemen op vlak van finance, marketing en sales. Het recept van de Graydon-rating is echter een goed bewaard geheim en bestaat uit meer dan 80 ingrediënten. Net zoals de Coca-Cola formule of het recept voor de Lierse Vlaaikes. Toch geven we hieronder enkele overkoepelende factoren weg die de rating beïnvloeden.

Enkele overkoepelende factoren ontsluierd

Balansposten: Om de Graydon-rating samen te stellen worden verschillende parameters opgenomen zoals omzet, winst / verlies, eigen vermogen en andere financiële cijfers uit de jaarrekening.

Betalingservaringen: Is het bedrijf een goede betaler? Betaalt het zijn facturen op tijd? Of is het eerder een wanbetaler en houdt de samenwerking met deze partij een risico in? De meest recente betalingservaringen zullen zwaarder doorwegen bij de berekening van de Graydon-rating.

Faillissementen: De betrokkenheid van de bedrijfsleider in eventuele voorgaande faillissementen is ook een factor die de Graydon-rating negatief zal beïnvloeden.

Dagvaardingen RSZ: In geval de sociale bijdragen niet betaald worden, dan zal de RSZ gerechtelijke stappen ondernemen voor de arbeidsrechtbank. Een factor die de Graydon-rating een negatieve impuls zal geven als dit een recent incident is. Het is meestal een eerste indicatie dat het bedrijf zijn personeel niet langer kan betalen. Een factor van gevaar dus.

Niet alle gegevens zijn beschikbaar voor iedereen

Online zijn veel gegevens te vinden over bedrijven. Toch zijn lang niet alle bedrijfsgegevens openbaar en voor iedereen beschikbaar. En dat maakt het moeilijk om op basis van eigen onderzoek zelf een volledig beeld te schetsen van een bedrijf. Er zijn gelukkig professionele en gekwalificeerde instellingen die alle mogelijke (financiële) gegevens over bedrijven verzamelen en ter beschikking stellen. Het gaat vaak om informatie die niet of nauwelijks in openbare bronnen te vinden is.

Graydon verzamelt dergelijke informatie en vult ze aan met eigen gegevens en analyses om de solvabiliteit en het groeipotentieel van bedrijven vast te stellen. Globaal genomen beoordeelt het een onderneming naar de graad van financiële gezondheid, naar betalingsmoraal en naar de overlevingskansen in het bijzonder op middellange termijn.

Graydon-rating om uw strategie te bepalen

De Graydon-rating kunt u gebruiken als een eenvoudig basisinstrument om een duidelijk beeld te verkrijgen over de financiële gezondheid van uw klanten, leveranciers of prospecten.

Is uw klant bijvoorbeeld een goede betaler en kredietwaardig?

Dan heeft u er alle belang bij om deze klant te behouden. Investeer in deze relatie. Leg hem in de watten met een persoonlijk bezoek van tijd tot tijd. Op gebied van communicatie kunt u dan weer opteren voor persoonlijke brieven, in plaats van e-mails.

Aan de hand van de Graydon-rating kunt u voor wanbetalers een andere strategie en manier van benadering bepalen. Zoals op contant zetten van huidige klanten, of een samenwerking me deze prospecten vermijden.

Bron: Graydon Blog