Steeds meer Belgische bedrijven nemen maatregelen om de verloning van hun werknemers te optimaliseren, en dat zowel via financiële als niet-financiële voordelen. Niet-financiële voordelen zoals flexibiliteit en het optimaliseren van de werk-privébalans worden echter nog steeds onderbenut. Dit terwijl werknemers er zelf veel belang aan hechten. Dat blijkt uit een bevraging van sociaal secretariaat Partena Professional bij 1000 Belgen. Het onderzoek toont aan dat de voordelen die bedrijven bieden niet altijd beantwoorden aan de verwachtingen van de werknemers. Indien deze echter kunnen kiezen uit een reeks financiële en niet-financiële voordelen, gaat hun voorkeur nog steeds uit naar een loonsverhoging.

Flexibiliteit op het werk: een onmiskenbaar voordeel

Volgens de enquête van Partena Professional hechten Belgische werknemers erg veel belang aan flexibiliteit op het werk, alsook aan alle voordelen die een betere werk-privébalans mogelijk maken. 82% van de ondervraagde werknemers ziet extra vakantiedagen als het belangrijkste niet-financiële voordeel, terwijl slechts 43% van de werkgevers dit voordeel aanbiedt. 77% van de Belgische werknemers hecht belang aan de mogelijkheid tot flexibele werktijden, maar slechts de helft van de werkgevers biedt deze oplossing aan.

Een ander niet-financieel voordeel dat werknemers een zekere flexibiliteit biedt, is de mogelijkheid om meer te werken in drukke periodes en minder in rustige periodes: 4 op de 10 werknemers zouden graag van dit voordeel gebruikmaken, maar krijgen die mogelijkheid op vandaag niet. Slechts 30% van de werkgevers biedt deze optie aan.

Hetzelfde geldt voor thuiswerk: 4 op de 10 werknemers willen graag thuis kunnen werken, maar hebben daar nog niet de mogelijkheid toe. Slechts 38% van de Belgische werknemers kan momenteel van dit voordeel gebruikmaken. Wat de mogelijkheid tot deeltijds werken betreft, spelen werkgevers daarentegen wél vrij goed in op de verwachtingen van de werknemers. 51% van de bedrijven bieden de mogelijkheid aan. Desalniettemin heeft 1 op 3 werknemers die graag deeltijds wil werken, daartoe nog niet de mogelijkheid.

“We merken dat werkgevers niet altijd voldoen aan de verwachtingen van de werknemers”, legt Katleen Clappaert, Director HR & Finance bij Partena Professional, uit. Extra vakantiedagen zijn het voordeel waar de kloof tussen vraag en aanbod het grootst is: volgens ons onderzoek zouden meer dan 4 op 10 werknemers graag extra verlofdagen willen kunnen opnemen. Als blijkt dat een gelukkige werknemer er één is met meer vrije dagen, is het ongetwijfeld interessant om te overwegen dit aspect te herzien. Vandaar dat het belangrijk is dat bedrijven de behoeften van hun werknemers duidelijk in kaart brengen, zeker in de huidige context waarin het steeds moeilijker wordt om talent aan boord te houden.”

Verschillende generaties, verschillende verwachtingen

Het is geen verrassing dat de verwachtingen variëren per leeftijdsgroep. Zo wordt flexibiliteit op het werk meer gewaardeerd door de jongere generatie. 14% van de 25- tot 34-jarigen ziet flexibiliteit op het werk als het interessantste niet-financiële voordeel, tegenover 8% van de totale steekproef. Daarnaast hecht 83% van de 25- tot 34-jarigen belang aan thuiswerk, tegenover 67% van de totale steekproef.

“We zien een verschuiving in de prioriteiten onder jonge werknemers”, zegt Katleen Clappaert van Partena Professional. “Jongeren van de Y-generatie wensen veel meer flexibiliteit in hun beroepsleven. De verklaring is te vinden bij de groep van de 25-34-jarigen, die andere verwachtingen hebben dan andere leeftijdsgroepen. Dit is meestal het moment waarop mensen aan een gezin beginnen, een huis kopen, kinderen krijgen, enz. Zij zijn op zoek naar voordelen die aansluiten bij hun privéleven.”

Als ze konden kiezen, zou 69% van de Belgische werknemers de voorkeur geven aan financiële voordelen

Het sociaal secretariaat vroeg de werknemers ook wat hun favoriete voordeel zou zijn als ze konden kiezen uit een breed scala aan extra opties, zowel financiële als niet-financiële. Uit de bevindingen blijkt dat Belgische werknemer de voorkeur geeft aan een financieel voordeel.

  1. Loonsverhoging (39%)
  2. Extra vakantiedagen (16%)
  3. Hospitalisatieverzekering (14%)

“Hoewel vaak beweerd wordt dat Belgische werknemers niet zonder de bedrijfswagen kunnen, is het niet één van de meest gekozen voordelen”, merkt Katleen Clappaert op. “Dat heeft te maken met het feit dat werknemers veel gevoeliger zijn geworden voor de klimaatkwestie, maar ook voor de mobiliteitsproblemen in grote steden, waardoor ze op zoek gaan naar alternatieven om naar het werk te gaan.”

Wanneer aan werknemers wordt gevraagd om het meest aantrekkelijke voordeel aan te geven, kiest slechts 31% voor een niet-financieel voordeel. Niet alleen de leeftijdscategorie, maar ook het opleidingsniveau van de werknemers speelt daarbij een rol. Zo wil 73% van de hoger opgeleiden de mogelijkheid hebben om thuis te werken, tegenover 59% van de werknemers die geen hogere studies hebben gedaan.

“Gelet op de nieuwe verwachtingen van de jongere generatie, zal de flexibiliteit op het werk de komende jaren zeker aan belang winnen, maar tegelijk zullen werknemers hun financiële voordelen niet willen opgeven. Het is daarom belangrijk dat werkgevers het juiste evenwicht vinden tussen financiële en niet-financiële voordelen, zodat werknemers tevreden kunnen zijn met hun loon, maar evengoed een gezond evenwicht kunnen vinden tussen hun werk- en privéleven. En waarom niet nog een stap verder gaan en de aangeboden voordelen diversifiëren naargelang de behoeften van de verschillende leeftijdsgroepen?”, besluit Katleen Clappaert, Director HR & Finance bij Partena Professional.

Bron: Creditexpo.be