• De dalende beurskoersen en stijgende rente zorgden andermaal voor waardeverminderingen van de financiële activa in het derde kwartaal 2022
  • De particulieren belegden in het derde kwartaal en globaal beschouwd in de eerste negen maanden van 2022 minder dan in dezelfde periodes van 2021

Tijdens het derde kwartaal van 2022 daalde het netto financieel vermogen van de particulieren met € 23,6 miljard tot € 1119,9 miljard op 30 september 2022. Deze evolutie is het gevolg van zowel de dalende beurskoersen als de oplopende interestvoeten. Beide factoren samen zorgden voor waardeverminderingen van de participaties in beleggingsfondsen (-€ 5,6 miljard).

De baisse op de aandelenmarkten veroorzaakte op haar beurt waardeverminderingen in de genoteerde aandelen (-€ 4,0 miljard). Net als in de eerste jaarhelft, daalde in het derde kwartaal de waarde van de verzekeringsproducten (-€ 10,4 miljard) door de stijgende rentecurve. Deze curve is namelijk een belangrijke factor in de waardering van de technische voorzieningen van levensverzekeringen en pensioenrechten.1 Bovendien zorgde de stijgende rente ook voor een daling in de waarde van de schuldbewijzen (-€ 0,3 miljard).

De belegging in financiële activa door de particulieren daalde met € -1,0 miljard in het derde trimester van 2022. De particulieren belegden in het derde kwartaal en globaal beschouwd in de eerste negen maanden van 2022 minder dan in de overeenstemmende periodes van 2021. Hun afnemend beleggingspatroon stemt overeen met de terugval van de spaarquote van de gezinnen.

De zichtdeposito’s (-€ 1,4 miljard) en de gereglementeerde spaardeposito’s (-€ 1,2 miljard) vertoonden een daling. De particulieren verkochten in het derde trimester ook verzekeringsproducten (-€ 1,9 miljard).

De participaties in beleggingsfondsen (+€ 0,5 miljard) lieten beperkte aankopen optekenen. Opmerkelijk, voor het eerst sinds het vierde kwartaal 2011 investeerden de particulieren netto opnieuw in schuldbewijzen (+€ 0,3 miljard).

De nieuwe financiële verplichtingen van de particulieren stegen in het derde kwartaal met € 3,3 miljard tot een uitstaand bedrag van € 336,7 miljard op 30 september 2022, quasi uitsluitend door een toename van de hypothecaire kredieten (+€ 3,6 miljard).

Bron: NBB