In februari 2022 registreerden de ondernemingsrechtbanken 736 faillissementen. Dit is een stijging met 13,8% ten opzichte van januari 2022.

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert eveneens een uitgebreid rapport met de belangrijkste evoluties in de maandelijkse faillissementscijfers, dat u hier kunt raadplegen.

Het aantal geregistreerde faillissementen in februari 2022 ligt hoger in vergelijking met dezelfde maand in 2021 (+47,5%) maar lager dan het aantal faillissementen in februari 2020 (-14,9%).

In vergelijking met januari 2022 steeg het aantal faillissementen in het Vlaamse Gewest (+16,9%) en in het Waalse Gewest (+20,4%), maar bleef in beide regio’s onder het niveau van februari 2020.

Het aantal in februari 2022 geregistreerde faillissementen nam ten opzichte van januari 2022 toe in zes sectoren. Van deze zes sectoren telde enkel Industrie en energie (38) meer faillissementen dan in februari 2020 (33). Toch is dit aantal lager dan in februari 2019 (50).

Bron: FOD