Gedurende de maand februari 2020 gingen in België in totaal 865 bedrijven failliet.

Deze faillissementen leidden tot het verlies van 1.953 arbeidsplaatsen: 1.101 voltijdse banen, 520 deeltijdse banen en 332 banen van loontrekkende werkgevers.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.577, een stijging van 1,3% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 11,7%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 1,1%; in de handel was er een stijging met 1,6% en in de horeca waren er 4,0% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 5,6%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 4,1% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 8,2% en Brussel kent een daling van 9,2%.

Bron: Statbel