Gedurende de maand februari 2018 gingen in België in totaal 846 bedrijven failliet. Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in februari bedraagt 1.535; 817 voltijdse werknemers, 388 deeltijdse werknemers en 330 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.584, een stijging van 9,2% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 20,1%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 16,3%; in de handel was er een stijging met 10,5% en in de horeca waren er 6,5% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 5,2%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 4,8% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 7,2% en Brussel kent een stijging van 41,7%.

Bron: Statbel