Wallonië en de banksector verbinden zich ertoe de Waalse ondernemingen te steunen via een bankcharter waarvoor financiële middelen zonder voorgaande worden vrijgemaakt: 2,8 miljard EUR voor de financiering van de oprichting en groei van KMO’s.

De KMO’s zorgen voor ontwikkelingskansen en werkgelegenheid in Wallonië. Ze zijn goed voor maar liefst meer dan 98% van het economische weefsel in Wallonië. Vandaag donderdag 14 april 2016 stellen Jean-Claude Marcourt, ondervoorzitter van de Waalse regering en minister bevoegd voor Economie, Industrie, Innovatie en de Digitale Agenda, Febelfin – de Belgische Federatie van de financiële sector – en de directieleden van de belangrijkste banken een aantal nieuwe gezamenlijke initiatieven voor die moeten bijdragen tot een duurzame verbetering van de inspanningen ter ondersteuning van de Waalse KMO’s.

Volgens Jean-Claude MARCOURT gaat het om het concrete resultaat van de inspanningen die zijn geleverd samen met de sector in het kader van de ‘Conseil des PME1’, in de vorm van een basisakkoord voor de toekenning van middelen die toereikend zijn voor de financiering van de ontwikkeling van onze bedrijven.

Rik VANDENBERGHE, voorzitter van FEBELFIN: ‘Het betreft hier een initiatief zonder voorgaande in Wallonië, waarbij de banksector en de overheid de handen in elkaar slaan om een ideale omgeving voor de financiering van de Waalse KMO’s te creëren. De banksector vindt het niet meer dan logisch zich volledig aan te sluiten bij dit constructief en toekomstgericht beleid’.

Dankzij de in cijfers uitgedrukte verbintenissen wordt de samenwerking tussen Wallonië en de banksector nog iets sterker. Het akkoord komt erop neer dat voor elke euro overheidsgeld de banken twee euro aanbrengen, zodat de totale inbreng vanwege de banken 1,8 miljard EUR bedraagt tegenover 970 miljoen EUR aan overheidsgeld ten dienste van de Waalse economie. Het doel van dit initiatief is niet alleen de toegang tot passende financiering, maar het ligt ook in de bedoeling om een gunstig klimaat te scheppen voor ondernemerschap, internationalisering en innovatie. Daartoe wordt een ‘bankcharter’ goedgekeurd waarin de wederzijdse verbintenissen zijn vastgelegd. Die verbintenissen slaan op de volgende vier onderwerpen, die zijn vermeld in het bankcharter dat vandaag is ondertekend:

  • LEESBAARHEID: betere toegang tot informatie, de KMO’s en hun raadgevers meer bewust maken en zorgen voor een betere begeleiding van de ondernemers bij al hun financieringspogingen.
  • EVENWICHT: erop toezien dat KMO’s een evenwichtige balans hebben (eigen middelen en externe inbreng).
  • SAMENWERKING: betere samenwerking en meer partnerschap tussen instellingen uit de privésector en overheidsdiensten voor de financiering bij oprichting, groei, vernieuwing, internationalisering en overdracht.
  • EFFICIËNTIE: het financieringsaanbod laten evolueren om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de KMO’s.

Naast die vier onderwerpen, zijn de banksector en het Gewest ook erin geslaagd om een lijst op te maken van de prioritaire aandachtspunten waarvoor werkgroepen zullen worden opgericht die aandacht zullen besteden aan innovatie, nieuwe technologie, de begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden en de concretisering van de tweede kans die aan ondernemers wordt geboden.

BNP Paribas Fortis, Belfius, CBC, ING, Crelan en CPH hebben elk een bilaterale verbintenis met het Gewest aangegaan voor specifieke doeleinden ten dienste van de Waalse economie.

Er zal een opvolgingscomité worden opgericht waarin de betrokken partijen zijn vertegenwoordigd en dat zal toezien op de uitvoering van de maatregelen.

In zijn conclusie stelt minister MARCOURT dat een van de problemen waarmee Wallonië te kampen heeft, betrekking heeft op het aanbod van ontwikkelingskansen voor de Waalse KMO’s en van nieuwe arbeidsplaatsen. In dat opzicht is een doordachte samenwerking met de banken in België een unieke kans voor onze economische actoren om zich actief te blijven ontwikkelen.

Klik hier voor de presentatie en hier voor het bankcharter.

Bron: febelfin.be