Gedurende de maand september 2016 gingen in Belgie? in totaal 1.088 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in september bedraagt 2.030; 1.014 voltijdse werknemers, 617 deeltijdse werknemers en 399 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4.448, een daling van 2,7% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met de 21,1%, in de bouwnijverheid was er een daling met 9,1%; in de handel was er een stijging met 0,9% en in de horeca waren er 10,5% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gedaald met 5,8%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 5,3% in Vlaanderen, in Wallonie? is er een daling van 7,8% en Brussel kent een daling van 12,6%.

Bron: FOD Economie