Gedurende de maand januari 2015 gingen in België in totaal 849 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in januari bedraagt 1.714; 868 voltijdse werknemers, 482 deeltijdse werknemers en 364 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.291, een daling van 11,9% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met de 15,1%, in de bouwnijverheid was er een daling met 11,0%; in de handel was er een daling met 10,0% en in de horeca waren er 12,8% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gedaald met 12,3%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 15,0% in Vlaanderen, in Wallonië is er een daling van 11,4% en Brussel kent een daling van 5,2%.

Faillissementen (met dynamische tabellen)

Bron: economie.fgov.be