Gedurende de maand augustus 2015 gingen in België in totaal 338 bedrijven failliet. Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van de faillissementen bedraagt 696; 356 voltijdse werknemers, 188 deeltijdse werknemers en 152 loontrekkende werkgevers verloren hun job.  

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4756, een daling van 1,4% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.  Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met de 14,4%, in de bouwnijverheid was er een daling met 1,9%; in de handel was er een stijging met 1,6% en in de horeca waren er 6,7% minder faillissementen.

Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 1,6%.  Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 4,8% in Vlaanderen, in Wallonië is er een daling van 10,0% en Brussel kent een stijging van 20,6%.

Faillissementen (met dynamische tabellen)

Bron: statbel.fgov.be/nl/