Gedurende de maand december 2015 gingen in Belgie? in totaal 777 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in december bedraagt 2.172; 1.377 voltijdse werknemers, 537 deeltijdse werknemers en 258 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4207, een daling van 16,6% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor. Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met de 20,7%, in de bouwnijverheid was er een daling met 17,8%; in de handel was er een daling met 18,6% en in de horeca waren er 14,3% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gedaald met 16,0%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 14,4% in Vlaanderen, in Wallonie? is er een daling van 15,4% en Brussel kent een daling van 23,1%.

Faillissementen (met dynamische tabellen)

Bron: economie.fgov.be