Gedurende de maand april 2016 gingen in België in totaal 771 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in april bedraagt 1.738; 1.017 voltijdse werknemers, 438 deeltijdse werknemers en 283 loontrekkende werkgevers verloren hun job. Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4647, een daling van 15,4% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met de 20,4%, in de bouwnijverheid was er een daling met 21,7%; in de handel was er een daling met 15,2% en in de horeca waren er 1,0% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gedaald met 19,3%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 6,7% in Vlaanderen, in Wallonië is er een daling van 16,4% en Brussel kent een daling van 33,2%.

Faillissementen (met dynamische tabellen)

Bron: economie.fgov.be